Næsten en halv million kroner. Så meget koster det en tandlæge, at han tilbage i 2018 fyrede en gravid medarbejder – en tandplejer.

Da tandplejeren fortalte tandlægen, at hun var gravid og ville gå på barsel fem måneder senere, havde hun arbejdet på klinikken i en årrække.

Tandplejeren gik på barsel i foråret 2018 som aftalt. Men ca. en måned senere fik hun en overraskende opringning fra sin arbejdsgiver. Han meddelte, at tandplejeren ville opsagt på grund af arbejdsmangel. Dagen efter modtog tandplejeren en skriftlig opsigelse.

Vi ser ofte denne slags sager. Denne her sag bekræfter, at arbejdsgiver virkelig skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt, hvis han skal kunne bevise, at graviditeten ikke har haft nogen indflydelse på afskedigelsen

Advokat Ann-Beth Kirkegaard

Ulovligt
Tandplejeren var overbevist om, at hun blev fyret pga. sin graviditet. Og det er ulovligt ifølge Ligebehandlingsloven. Hun gik derfor til sin fagforening Danske Tandplejere, der bakkede tandplejeren op og overdrog sagen til Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Og sagen er klokkeklar: Ligebehandlingsloven pålægger en arbejdsgiver at bevise, at en eventuel fyring af en gravid medarbejder IKKE skyldes graviditeten. Og det kunne tandlægen i den konkrete sag ikke.

Ligebehandlingsloven

Lov om ligebehandling §16, stk. 4:
Såfremt en afskedigelse m.v. finder sted i forbindelse med fx graviditet eller barsel, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.


Desuden fandt retten, at arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at hans klinikker rent faktisk var ramt af arbejdsmangel. Den gravide medarbejder var nemlig den eneste af hans medarbejdere, der blev afskediget.

Næsten en halv million til tandplejeren

Sagen endte med et forlig, hvorefter arbejdsgiveren skulle betale 10 måneders løn til tandplejeren. Det svarer til ca. 400.000 kr.

Forliget blev indgået i december 2020.

Advokat Ann-Beth Kirkegaard, der førte sagen for Danske Tandplejere, konstaterer, at ligebehandlingsloven endnu en gang har virket, som den skal:

”Vi ser ofte denne slags sager. Denne her sag bekræfter, at arbejdsgiver virkelig skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt, hvis han skal kunne bevise, at graviditeten ikke har haft nogen indflydelse på afskedigelsen,” siger hun.