Hårdt tiltrængt! Sådan siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, om den nye lov mod snyd med udenlandsk arbejdskraft, som regeringen fremsætter i denne uge.

Han glæder sig ikke mindst over forslaget om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto.

”At lønnen udbetales til en dansk konto er et stort skridt fremad. Det er fuldstændig afgørende for myndighedernes mulighed for at kontrollere, om den aftalte løn rent faktisk udbetales”, siger han.

Hårdt tiltrængt lov

Han finder det også helt på sin plads, at aflønningen af faglært arbejdskraft fremover skal ske i kroner og øre, som regeringen nu foreslår. Det skal således ikke længere være muligt at udbetale op til halvdelen af lønnen til faglært arbejdskraft i form af fx kost, logi, fri bil eller telefoni, som fagbevægelsen ofte ser eksempler på.

”Den nye lov er hårdt tiltrængt – der er masser af social dumping på det danske arbejdsmarked i dag og flere huller i reglerne”, siger Arne Grevsen.

Han håber, at de nye gode tiltag vil inspirere regeringen til at indføre endnu flere tiltag til at sikre ordnede forhold.

Brug for endnu mere kontrol

”Der er brug for flere penge til kontrol af erhvervsordningerne. Der er fx brug for at kontrollere, at dem som mister job og opholdstilladelse, ikke bliver i landet og arbejder illegalt. Der er også brug for at kontrollere, at den forudsatte løn rent faktisk går til de pågældende udlændinge og ikke deres arbejdsgivere eller mellemhandlere”, siger Arne Grevsen.

Han peger på, at der også er brug for at kontrollere, at den medfølgende familie ikke arbejder under ulovlige forhold.

Krav om dokumentation af faglighed

Arne Grevsen pointerer, at der fremover også er brug for et krav om, at udenlandske lønmodtagere skal dokumentere, at de har den faglærte uddannelse, som de har fået adgang til at arbejde indenfor.

”Vi skal have stoppet den trafik, der foregår i dag, hvor ufaglærte fra lande uden for EU kommer hertil for at arbejde som fx kok eller tømrer uden nogle faglige forudsætninger”, siger Arne Grevsen.

Hvis det skal ændres, er der brug for et krav om, at de udenlandske arbejdere gennemsnitligt skal have den samme løn som danskere i samme stillinger, pointerer han.

Sådan et krav vil også matche de kommende EU-regler. Det reviderede udstationeringsdirektiv forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.