Det kan ikke været gået manges næse forbi, at regeringen i denne uge lancerede deres udspil om tidlig pension. Knap var forslaget landet, før oppositionen og arbejdsgiverorganisationerne stod i kø med kritik og bekymrede miner.

En stor del af kritikken går på, at raske og rørige lønmodtagere, der lever op til kravene for tidlig pension, vil valfarte mod muligheden for at trække sig tidligere tilbage.

Du får svært ved at bilde mig ind, at friske lønmodtagere i hobetal vil sige deres gode job op for en indtægt på 13.500 kr.

Lizette Risgaard

Skrækscenariet er derfor, må vi forstå, at regeringens forslag vil ”sende tusindvis af arbejdsduelige mennesker tidligt på pension”, som administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, formulerede det i et tweet den tirsdag 18. august.

Langt fra gyldent håndtryk

Men hvorfor er arbejdsgiverne og dele af oppositionen egentlig så bekymrede?

De 13.500 kr. om måneden, som man ifølge udspillet har udsigt til at modtage i tidlig pension, er så langt fra et gyldent håndtryk – som det der normalt gives på dansk erhvervslivs bonede gulve – at det ærlig talt er svært at se, hvordan det skulle kunne trække glade og raske lønmodtagere ud af arbejdsmarkedet.

Det er i hvert fald et godt stykke under den typiske overenskomstmæssige løn, som vi i fagbevægelsen sammen med netop arbejdsgiverne forhandler på plads.

Du får svært ved at bilde mig ind, at friske lønmodtagere i hobetal vil sige deres gode job op for en indtægt på 13.500 kr. Men det er da bestemt muligt, at man vil overveje at forlade det job, der slider på kroppen eller sindet, og hvor man ikke tager ordentlig hånd om, at lønmodtageren skal kunne holde til jobbet i hele arbejdslivet.

For mange har job der slider på helbredet

Og det er netop her, det bliver interessant.

For vi har jo kun behov for en ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, fordi vi har et andet problem. Nemlig at for mange mennesker arbejder for længe i job, der slider for meget på helbredet.

Derfor er der også en relativ enkel løsning på, hvordan vi kan minimere omkostningstunge og komplicerede tilbagetrækningsordninger: Ved at holde op med at generere så mange mennesker, der skal hjælpes ud af et almindeligt arbejdsliv, før de når pensionsalderen.

Gode job er virksomhedernes ansvar

Pilen peger altså direkte tilbage på de arbejdsgivere, som har udtrykt stor bekymring for udsigterne til et skrumpende arbejdsudbud:

Tilbyd nu gode job til en overenskomstmæssig løn med et sundt arbejdsmiljø, mulighed for omskoling og en reel seniorpolitik, så folk kan holde til jobbet i hele arbejdslivet. Frem for at forsøge at presse den sidste dråbe ud af dem, der allerede har viet over halvdelen af deres forventede levealder til at bidrage.

Vi ved, at en seriøs og målrettet indsats er vejen frem, hvis man vil beholde den ældre del af arbejdsstyrken i beskæftigelse. Så lad os nu kaste al energi ind i at skabe flere gode job, som lønmodtagerne ikke vil eller har brug for at gå på tidlig pension fra, og som de kan holde til hele arbejdslivet. 

Læs mere om “Tilbagetrækning” på fho.dk

I svigter, hvis ny pensionsaftale går i vasken!