Din arbejdsgiver skal også sørge for, at du og dine kolleger ikke bliver syg, får gener eller kommer til skade af andre forhold i arbejdet, som har en sammenhæng med hele corona-situationen og de forandringer, det har medført i arbejdet og på arbejdspladsen.

Det drejer sig eksempelvis om, at din hjemmearbejdsplads skal være hensigtsmæssigt indrettet, at du skal instrueres i nye arbejdsopgaver, at modvirke isolation og sikre samarbejde, og at forebygge en evt. stigning i vold og chikane fra utrygge kunder, borgere, elever  og klienter.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i dette arbejde.  Og du skal som medarbejder bidrage.

Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet vejledningsmateriale, som både beskriver krav og anbefalinger. Og som giver gode råd til, hvordan I kan forebygge.

Du kan finde materialet på at.dk  

FH-VEJLEDNING
CORONA OG COVID-19
Hvad har jeg ret til hvis min arbejdsgiver hjemsender mig? Kan min chef varsle mig ned i løn? Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Få svar på dette og mange flere spørgsmål i FH-vejledning om Corona.

TREPART om Corona-pas er indgået fredag 12.11: Vejledning opdateres, når loven vedtages og træder i kraft

Seneste Opdatering: 12.11 KL. 09.30