Hele 80 pct. af dem, der vil stemme på Dansk Folkeparti er således enige i, at det vil være et svigt af de nedslidte, hvis der ikke indføres en ny ret. Blandt Radikales og Venstres vælgere deler hele 60 pct. det synspunkt.

En undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet viser da også, at kun 3 pct. af dem, der får tilkendt den nye seniorpension kommer direkte fra beskæftigelse. Hovedparten har haft et forudgående forløb med sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse mv.

Den nye seniorpension er således ikke rettet mod den gruppe af slidte lønmodtagere, der arbejder i en sen alder selvom helbredet skranter.

Danskernes melding til politikerne er klar og tydelig

En ny undersøgelse fra Epinion af danskernes holdning til en ny ret til tidlig tilbagetrækning viser, at 2 ud af 3 danskere mener, at politikerne svigter de nedslidte, hvis de ikke vedtager en ret til tidlig tilbagetrækning.

68 procent af de 5.115 danskere, der deltog i undersøgelsen, var således helt eller delvist enige i udsagnet: ” Politikerne svigter de nedslidte, hvis de ikke vedtager en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været på arbejdsmarkedet i mange år”.

Omvendt var det kun 11 pct. som var helt eller delvist uenige i udsagnet, jf. figur 1.

Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Politikerne svigter de nedslidte, hvis de
ikke vedtager en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været på arbejdsmarkedet i mange år. Svarene summer ikke til 100, idet andelen, der har svaret ”ved ikke” ikke er vist. Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.

For blå vælgere er der også tale om et svigt


Blandt de socialdemokratiske vælgere samt SF og Enhedslistens vælgere er der ikke overraskende en meget stor andel omkring 80 procent, som mener, at politikerne svigter de nedslidte, hvis de ikke vedtager en ret til tidlig tilbagetrækning.

Men der er også rigtig mange blandt de blå partiers vælgere, der er enige i det synspunkt.

Andelen blandt DF’s og til dels Nye Borgerliges vælgere er således på niveau med andelen blandt de røde partier. Selv blandt Venstres vælgere og Radikales vælgere deler ca. 60 pct. det synspunkt, jf. figur 2.

Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Politikerne svigter de nedslidte, hvis de ikke vedtager en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været på arbejdsmarkedet i mange år. Partier med meget få respondenter er udeladt af figuren, men de indgår i totalen, der omfatter samtlige respondenter. Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020

Fakta om undersøgelsen

Epinion har i juli 2020 spurgt 5.115 personer i alderen 18-75 år om deres helbred, arbejdsforhold og holdning til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Svarene er knyttet til det parti respondenterne har angivet, at de ville stemme på, hvis der var valg i morgen