Arbejdspladsernes indsats for at begrænse smitte er afgørende for at forhindre coronavirus i at spredes. Ikke mindst i den kommende tid, hvor Danmark skal tilbage på arbejde igen. Det fastslår næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov.

Men siden samfundet på store områder lukkede ned for en måneds tid siden, har de ansattes arbejdsmiljø ikke fyldt meget i det store billede: Arbejdstilsynet har stort set været lukket ned. Kommunikationen om de forholdsregler, der skal mindske coronasmitte, har været overladt til sundhedsmyndighederne.

Arbejdsgivernes pligt til at beskytte de ansatte mod sygdomssmitte har med andre ord været sat mere eller mindre ud af kraft, påpeger Morten Skov, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Mange ansatte er bange for at gå på arbejde og frygter, at myndighedernes regler ikke bliver overholdt. Den frygt skal Arbejdstilsynet være med til at mindske.

Morten Skov Christensen, næstformand FH

Det skal være slut nu, understreger han.

”Der skal sættes langt mere fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med COVID-19 og på Arbejdstilsynets opsøgende arbejde. Mange ansatte er bange for at gå på arbejde og frygter, at myndighedernes regler ikke bliver overholdt. Den frygt skal Arbejdstilsynet være med til at mindske. Tilsynet skal bidrage til, at genåbningen af landet sker sundheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt,” siger Morten Skov.

Brug for flere initiativer

”Det er et skridt i den rigtige retning, at Arbejdstilsynet nu så småt er begyndt at åbne op for tilsyn i udvalgte brancher. Men der er behov for langt flere initiativer til at sikre, at arbejdet foregår på en forsvarlig måde”, siger Morten Skov.

AT øger indsatsen

Arbejdstilsynet har den 14. april oplyst, at det efter nedlukningen nu er klar til at øge indsatsen i udvalgte brancher. Læs mere på AT’s hjemmeside.

Han glæder sig over, at Arbejdstilsynet bl.a. åbner op for tilsyn med social dumping.

”Det løser bare ikke det vigtigste problem: nemlig den øgede smitterisiko der kan være ved, at udenlandske ansatte er fritaget fra karantæne, når de rejser ind i Danmark. Her er behov for hurtig handling” siger Morten Skov.

 

Syv anbefalinger fra FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) opfordrer beskæftigelsesministeren til at komme i gang med at løse de problemer, der er med arbejdsmiljøet i forbindelse med COVID-19.

FH anbefaler, at der her og nu tages initiativ til at:

  • genåbne Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet yderligere – med fokus på at begrænse smittespredning og i takt med genåbningen af arbejdsmarkedet.
  • skærpe straffen over for virksomheder, der bevidst overtræder myndighedernes forholdsregler og dermed bidrager til at øge smittetrykket i samfundet.
  • Arbejdstilsynet prioriterer tilsyn i forbindelse med klager og henvendelser om virksomheder, der ikke overholder myndighedernes forholdsregler.
  • Arbejdstilsynet kommer med klare retningslinjer for at forebygge smittespredning på arbejdspladserne – herunder ift. brugen af værnemidler, der hvor smitterisikoen ikke kan undgås på anden måde.  
  • Arbejdstilsynet nedsætter en taskforce med deltagelse af Arbejdsmiljørådet. Taskforcen skal sikre klare retningslinjer og koordineret kommunikation. 
  • brugen af force-majeure-bestemmelsen om hviletid og fridøgn trækkes tilbage, da coronasituationen synes at være under kontrol, og dermed ikke længere retfærdiggør, at reglerne kan fraviges.
  • udenlandske arbejdere her og nu skal sættes i 14 dages karantæne på linje med alle andre, der rejser ind i Danmark. Formålet er at mindske risikoen for at de bringer smitte ind på de danske arbejdspladser. Det er vigtigt at stoppe smittekæden hurtigt, så udenlandske arbejdere skal have samme vilkår for karantæne som danske statsborgere.

”Vi vil meget gerne være med til at sikre, at arbejdet kan foregå forsvarligt, og at der skabes den nødvendige tryghed for de ansatte i forbindelse med COVID-19,” siger Morten Skov.