Spredningen af coronavirus har på sin helt egen vis illustreret, hvor tæt verden er forbundet. Intet land kan skærme sig mod COVID-19.

Spørgsmålet er, hvordan denne sundhedskrise og ikke mindst de uoverskuelige økonomiske konsekvenser kommer til at påvirke globaliseringen, som vi har kendt den indtil nu.

Vi skønner, at op mod 800.000 danske arbejdspladser er afhængige af, at varer og tjenesteydelser kan afsættes i udlandet.

Bente Sorgenfrey

Danmark dybt afhængig af eksport

Som en lille åben økonomi er Danmark dybt afhængig af, at virksomhederne kan eksportere deres varer. Vi skønner, at op mod 800.000 danske arbejdspladser er afhængige af, at varer og tjenesteydelser kan afsættes i udlandet.

Derfor er Danmark også særlig udsat, hvis COVID-19 kommer til at medføre en langvarig lammelse af verdensøkonomien.

Verdenshandelen er bl.a. reguleret af WTO, Verdenshandelsorganisationen, som har eksisteret siden 1995. WTO er bl.a. med til at fremme den internationale handel ved at sikre fælles spilleregler. 

Men selv med fælles spilleregler kan der være brug for et velfungerende klagesystem. Og sådan et klagesystem har WTO – det er bare ikke længere velfungerende.

USA blokerer for udnævnelse af dommere

USA, har gennem mange år ment, at andre lande – fortrinsvis, men ikke udelukkende Kina – har haft alt for let spil i forhold til at udkonkurrere USA.

Det har fået USA til at blokere for udnævnelse af dommere i WTO’s appelorgan, der fungerer som en voldgift, der kan afsige bindende kendelser. Kendelserne kan fx tillade det vindende land at pålægge straftold på produkter fra den tabende part. 

Et af de seneste eksempler gælder flyindustrien, hvor USA fik medhold i, at Airbus (placeret i Europa) havde modtaget ulovlig statsstøtte og dermed havde fået en urimelig konkurrencefordel i forhold til Boeing (placeret i USA).

EU går i spidsen

For EU og en lang række andre WTO-medlemslande har USA’s blokering af denne væsentlige del af Verdenshandelsorganisationen været til stor irritation. For når WTO ikke længere kan afsige bindende kendelser, hvorfor så rette sig efter reglerne?

EU har derfor sat sig i spidsen for at gå sammen med en stribe andre lande for at etablere et alternativt voldgiftssystem som en nødløsning, indtil WTO’s appelorgan igen kommer til at fungere.

I dag den 27. marts 2020 er det så lykkedes for EU med 27 medlemslande og 15 andre WTO-medlemslande at nå til enighed om sådan et midlertidigt system.  

I FH synes vi, at det er positivt, at EU har sat sig i spidsen for at løse denne knude.

Bente Sorgenfrey

Brug for stærkere internationalt samarbejde

I FH synes vi, at det er positivt, at EU har sat sig i spidsen for at løse denne knude.

Og selv om anledningen ikke har været den aktuelle coronakrise, sætter det en tyk streg under, at vi har brug for et stærkere internationalt samarbejde med effektive internationale organisationer. Ikke mindst fordi vi som danskere er så afhængige af, at virksomhederne kan afsætte deres produkter rundt omkring i verden.

Læs aftalen om midlertidigt klagesystem