Danmark tog i starten af 2020 hul på de private overenskomstforhandlinger. Så langt så godt.

Nu står det danske arbejdsmarked, på grund af coronasmitten, over for nogle store udfordringer den kommende tid. Udfordringer, som gør det dybt nødvendigt, at vi har et stabilt grundlag at stå på. Det grundlag sikrer vores danske model, der bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Den danske model giver stabilitet

Den danske model er ikke bare årsagen til, at lønmodtagerne i Danmark har gode lønninger sammenlignet med mange af vores europæiske venner. Den har også gennem de sidste 100 år sikret os et ekstremt fleksibelt og stabilt arbejdsmarked.

En stabilitet, der har givet de danske virksomheder en stor fordel i konkurrencen med andre virksomheder ude i verden. Og en stabilitet, der har hjulpet os alle sammen godt igennem tidligere kriser for vores samfund, og som nu er utrolig vigtig, med de udfordringer, vi står midt i, og vil møde i kølvandet på coronavirussen.

Det var afgørende, at vi holdt fast i de forlig, der allerede var indgået, inden coronasituationen udviklede sig, for disse forlig var et rigtigt godt afsæt for de efterfølgende aftaler. 93% af alle overenskomster er forhandlet af de respektive parter.

Lizette Risgaard

En central del af den danske model er nemlig vores overenskomster, og derfor var og er det så vigtigt, at vi i weekenden kunne fremlægge en mæglingsskitse, der skyder afslutningen af OK20 i gang. Overenskomster, der sikrer ro på det private arbejdsmarked 3 år frem.

Samlet set et skridt frem

Når Fagbevægelsens Hovedorganisation indgår en aftale med arbejdsgiverne om en mæglingsskitse, så er det fordi den samlet set er et skridt frem for lønmodtagerne.

For uanset om man er ung eller gammel. Om man er lærling eller garvet. Eller om man er syg eller rask, så får man et velfortjent løft med aftalen. Derfor kan vi med god grund sige, at OK20 giver et løft til alle.

Udover pæne lønstigninger, større valgfrihed vedr. løn, barsel, pension og ferie og udsigt til bedre betaling ved sygdom, får lærlinge med et ja til mæglingsskitsens pensionsindbetalinger fra de fylder 18 år.

Samtidig giver aftalen om øremærket forældreorlov fædrene mulighed for at holde en større del af forældreorloven, og bedre muligheder for frihed, når børnene er syge. Det er et vigtigt bidrag til at styrke ligestillingen og børnefamiliernes handlefrihed.

Vi går fremad sammen – skridt for skridt. Det er selve kernen i den solidaritet, den måde, hvorpå vi har skabt resultater for lønmodtagerne gennem tiden. Og det er den solidaritet, der sikrer et løft til alle, også i OK20.

Lizette Risgaard

Ingen bliver efterladt på perronen

Men mæglingsskitsen er også et vigtigt udtryk for den solidaritet, som fagbevægelsen bygger på. Det er her, vi sørger for de, som ikke selv har kunne lande en aftale, også får de hovedelementer, som resten af organisationerne har forhandlet. – At ingen bliver efterladt på perronen.

Vi går fremad sammen – skridt for skridt. Det er selve kernen i den solidaritet, den måde, hvorpå vi har skabt resultater for lønmodtagerne gennem tiden. Og det er den solidaritet, der sikrer et løft til alle, også i OK20.

Når det er sagt, så deler jeg den dybe frustration over det, vi kalder social dumping, der desværre foregår i flere brancher.

Og jeg anerkender, at der stadig vil være et stort arbejde i at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår i de arbejdsgrupper. Det ændrer ikke ved at forhandlerne på alle områder har kæmpet en brav kamp for alle deres medlemmers krav, og det skal de have stor anerkendelse for.

Vigtigt at fortsætte trods corona

Under forhandlingerne valgte forligsmanden og parterne at fortsætte arbejdet på trods af den kritiske situation, som coronavirussen skabte i Danmark.

Og begge sider mente, at det var den eneste rigtige at fortsætte forhandlingerne.

Det var afgørende, at vi holdt fast i de forlig, der allerede var indgået, inden coronasituationen udviklede sig, for disse forlig var et rigtigt godt afsæt for de efterfølgende aftaler. 93% af alle overenskomster er forhandlet af de respektive parter.

I næste uge lander urafstemningsmaterialet i ind-boksen hos alle stemmeberettigede medlemmer, og jeg håber, at I alle vil bruge deres demokratiske ret til at stemme.

OK20: Det får lønmodtagerne ved OK20

OK23

Hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til?