Mæglingsskitsen, fastsætter vilkårene for ca. 7 procent af lønmodtagerne, der arbejder på overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige. Skitsen omfatter derudover lønmodtagerne, hvor parterne selv har indgået forlig

Vi har i fagbevægelsen grund til at være tilfredse med resultatet. OK20 giver et velfortjent løft til alle. Om du er ung lærling eller ældre, om du er syg eller rask, er der forbedringer de kommende tre år”, siger Lizette Risgaard.

Ud over pæne lønstigninger, større valgfrihed vedr. løn, barsel, pension og ferie og mere ligestilling under forældreorloven, er der også udsigt til bedre betaling ved sygdom. Desuden får lærlinge og elever med mæglingsskitsen pensionsindbetalinger fra de fylder 18 år.

Jeg håber selvfølgelig, at alle medlemmerne vil bruge deres demokratiske ret til at stemme

Lizette Risgaard

Vigtigt at forhandlingerne fortsatte

Lizette Risgaard understreger vigtigheden af, at forhandlingerne fortsatte på trods af den alvorlige situation vedrørende spredning af corona virus i Danmark.

”Det var den eneste rigtige beslutning at fortsætte forhandlingerne, da det var afgørende, at vi holdt fast i de forlig, der allerede var indgået, inden corona situationen udviklede sig. Disse forlig var nemlig et rigtigt godt afsæt for de efterfølgende aftaler”, siger Lizette Risgaard.

Stolt af den danske model

”Jeg er stolt af den helt særlige danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Den danske model er med til at give os et af verdens mest trygge og fleksible arbejdsmarkeder, selvom vi alle sammen er udfordret i øjeblikket, siger Lizette Risgaard.

Mæglingsforslaget skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

Forligsmanden forventer at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020, hvorefter det skal til urafstemning blandt medlemmerne.

Resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april 2020 kl. 12.00

”Jeg håber selvfølgelig, at alle medlemmerne vil bruge deres demokratiske ret til at stemme”, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14.

Læs også: Mæglingsskitse
Læs også: Pressemeddelelse fra Forligsen

OK20: Det får lønmodtagerne med OK20

OK23

Hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til?