Kommentaren kommer i forbindelse med forligsmanden Jan Reckendorffs offentliggørelse af resultatet af urafstemningen i dag. Afstemningsresultatet betyder, at de nye overenskomster for over 600.000 lønmodtagere, ansat i virksomheder på FH/DA området, kan træde i kraft og gælde for de kommende tre år.

Historisk høj stemmeprocent

”Stemmeprocenten er igen historisk høj. Det er utroligt positivt, at så mange lønmodtagere har valgt at bruge deres demokratiske ret til at stemme om deres løn- og arbejdsvilkår.

Det er jo det, der er hele forudsætningen for, at den danske model fungerer. At ja-procenten samtidig blev så høj, gør jo bare glæden endnu større”, siger formanden for FH, Lizette Risgaard.

”Afstemningsresultatet er et rigtigt godt fundament at stå på, når vi kommer igennem coronakrisen. 

I overenskomsterne er der bl.a. aftalt pæne lønstigninger, mere ligestilling omkring forældreorloven, 3 procentpoint mere på fritvalgskontoen, hvor man kan vælge mellem løn, barsel, frihed og pension, og så får lærlinge og elever indbetalt pension fra de er 18 år”.

Godt at forhandlingerne fortsatte

Coronakrisen ramte efter indgåelsen af gennembrudsforligene, og der var usikkerhed om, hvorvidt forhandlingerne kunne fortsætte. Men forligsmanden valgte at fortsætte, og det bakkede FH fuldt og helt op om. 

”Det var en helt rigtig beslutning at fortsætte forhandlingerne om mæglingsskitsen på trods af, at coronakrisen udfordrede forhandlingsprocessen. Industri- og transportforligene, der blev indgået før krisen, var et solidt udgangspunkt for de øvrige forhandlingsområder. 

Og for 93 pct. af lønmodtagerne gælder, at parterne selv har indgået gode forlig, hvilket jo også er dét, lønmodtagernes store opbakning er et udtryk for”, siger Lizette Risgaard og fortsætter:

”Desværre har vi også på nogle områder gentagne gange oplevet, at der var så stor afstand mellem parterne, at det ikke var muligt at indgå en aftale.

Her vil jeg gerne opfordre til, at parterne allerede nu sætter sig sammen – corona eller ej – og får talt udfordringerne igennem. Det er helt afgørende, at der lægges et ordentligt fundament for de næste overenskomstforhandlinger om 3 år”.

Se afstemningsresultatet

Kontakt:
Pressekoordinator
Anette Bindslev: 2338 4214

OK20 afstemning
OK20 afstemning