Aftalen, der sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, indebærer forbedringer for lønmodtagerne over en bred kam.

Reallønsfremgang og bedre muligheder for uddannelse 

”Aftalen betyder blandt andet reallønsfremgang samt øgede muligheder for uddannelse i en tid, hvor ny teknologi og logistiksystemer stiller krav om kompetenceudvikling”, siger Lizette Risgaard.

Hun fremhæver desuden aftalens afsnit om udvidelsen af den særlige opsparing med tre procentpoint og øremærket forældreorlov.

Ligestillingen og børnefamiliernes handlefrihed får et stort skridt fremad, når nu fædrene får mulighed for at holde en større del af forældreorloven, og der er bedre muligheder for frihed, når børnene er syge.

LIZETTE RISGAARD

Fremskridt for ligestilling og børnefamiliernes handlefrihed

”Ligestillingen og børnefamiliernes handlefrihed får et stort skridt fremad, når nu fædrene får mulighed for at holde en større del af forældreorloven, og der er bedre muligheder for frihed, når børnene er syge. Det samme gjorde man i industrien for nylig”, siger Lizette Risgaard.

Aftalen er den første inden for normallønsområdet og får derfor væsentlig betydning for den række af andre overenskomster med normalløn, der forventes forhandlet på plads i den kommende tid.

OK23

Hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til?