TEMA

OK20

Hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? Se mere på FH's temaside om: OK20