OK20

Forhandlingerne går i gang lige efter nytår. Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? svaret her:

Overblik: Varslings- og konfliktforløb ved OK-forhandlingerne 2020

07.02.2020
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)
Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent
13.02.2020
Afsendelse af 1. konfliktvarsel

20.02.2020
Afsendelse af 2. konfliktvarsel

01.03.2020
Dato for varsle ikrafttræden af konflikt

15.03.2020
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)

29.03.2020
Anden udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)

29.03.2020
Muligt forløb: INTET mæglingsforslag fra forligsmanden

29.03.2020
Muligt forløb: MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden

03.04.2020
Muligt forløb ved "intet mæglingsforslag": Konflikt kan træde i kraft

09.04.2020
Påske (9. april – 13. april)

17.04.2020
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag. Ved resultatet "NEJ" træder konflikt i gang. Fx 22. april

17.04.2020
Muligt forløb: Afstemning om mæglingsforslag: Ved resultatet "JA" er Overenskomsten i hus!

OK-LEKSIKON

Hvad er den danske model, hovedaftalen, minimalløn, fredspligt og lockout?… Få styr på OK-begreberne her:

Er du OK? OK20 går i gang!
Har du spørgsmål til OK20

Kontakt