oVERBLIK

OK20

Forhandlingerne går igang lige efter nytår. Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst? Hvem forhandler og hvordan bliver overenskomsten til? svaret her:

Overblik: Varslings- og konfliktforløb ved OK-forhandlingerne 2020

07.02.2020
Frist for opsigelse af overenskomster på FH/DA området (FH kan opsige)
Normalt indgår FH og DA aftale om, at overenskomsterne betragtes som opsagte, og at 1. konfliktvarsel er ufornødent
13.02.2020
Afsendelse af 1. konfliktvarsel

20.02.2020
Afsendelse af 2. konfliktvarsel

01.03.2020
Dato for varsle ikraftræden af konflikt

15.03.2020
1. udsættelse på max 2 uger udløber (FML, §3. stk. 3)

29.03.2020
Anden udsættelse på max 2 uger udløber (FML §4, stk 5)

29.03.2020
INTET mæglingsforslag

29.03.2020
MÆGLINGSFORSLAG fra forligsmanden

03.04.2020
Ikraftræden af konflikt

09.04.2020
Påske (9. april – 13. april)

17.04.2020
Afstemning – NEJ

22.04.2020
Ikraftræden af konflikt

Fx onsdag 22. april

OK-LEKSIKON

Hvad er den danske model, hovedaftalen, minimalløn, fredspligt og lockout?… Få styr på OK-begreberne her:

Er du OK? OK20 går i gang!
Har du spørgsmål til OK20

Kontakt