Kommentaren kommer efter at de to parter indgik aftale tidligt i morges.

Aftalen indebærer ud over generelle lønstigninger også stigninger på de såkaldte prislister for akkordarbejde. Derudover er der indgået aftale om bedre sikring under sygdom, en udvidelse af forældreorloven og pension til lærlinge, fra de fylder 18 år.

”Det glæder mig, at begge parter har vist vilje til at finde et godt resultat for de næste tre år”, siger Lizette Risgaard.

Aftalen mellem 3F Byggegruppe og Dansk Byggeri vil nu sammen med de øvrige indgåede aftaler danne baggrund for det mæglingsforslag som FH, DA og forligsmanden nu skal udarbejde i fællesskab. Herefter sendes mæglingsforlaget til urafstemning blandt medlemmerne.