Industriforliget betyder blandt andet, at aftalt uddannelse bliver permanent samt øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden. 

”Det er med til at sikre, at de enkelte medarbejdere får et kompetenceløft, så de fremadrettet står stærkere på arbejdsmarkedet”, siger Lizette Risgaard.

Hun fremhæver desuden aftalens afsnit om udvidelsen af fritvalgskontoen med tre procentpoint og øremærket forældreorlov.

”Fædrenes mulighed for at holde en større del af forældreorloven, og bedre muligheder for frihed, når børnene er syge, bidrager til at styrke ligestillingen og børnefamiliernes handlefrihed”, siger Lizette Risgaard, og fortsætter:

”Industriforliget indeholder forbedringer for lønmodtagerne over en bred kam. Resultaterne fra industrioverenskomsten vil inspirere de mange andre overenskomstparter, der nu skal til forhandlingsbordet i den kommende tid”, siger Lizette Risgaard.