Beskæftigelsen steg med 8.500 personer i 3. kvartal 2019, mens ledigheden er faldet med godt 800 personer i samme periode. I oktober faldt ledigheden med yderligere 400 personer.

Dansk økonomi står stadig stærkt, selv om der er udsigt til en opbremsning

Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Seks år inde i opsvinget stiger beskæftigelsen stadig, og der bliver færre arbejdsløse. Det ser dog ud til, at fremgangen på arbejdsmarkedet nu sker i et lidt lavere tempo.

Analyse og dokumentation

Download:

Lille fald i arbejdsløsheden de seneste måneder

Naturligt med lille opbremsning

– Det er helt naturligt efter mange års opsving, at der bliver bremset lidt op. Det skal ikke ses som et tegn på, at de gode tider nu er et overstået kapitel. Dansk økonomi står stadig stærkt, selv om der er udsigt til en opbremsning”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Der er aktuelt 103.900 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Dermed er ledigheden faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden toppen under krisen.

Visse grupper har stadig svært ved at finde fodfæste

– Bedringen på arbejdsmarkedet de senere år har betydet, at flere personer har fået foden indenfor. Men der er visse grupper, som har svært ved at finde fodfæste. Det er nu, at vi skal have alle med, siger Mette Hørdum Larsen.

– Der skal investeres i en indsats for de ledige, så flere sikres bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gavner ikke kun den enkelte. Det betyder også, at dansk økonomi kan forblive sund og stærk på langt sigt, siger Mette Hørdum Larsen.

Analyse og dokumentation: “Lille fald i arbejdsløsheden de seneste måneder”