”Et ordentligt arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for, at seniorerne har helbredet til at udskyde pensionen og blive længere på jobbet. Derfor ser vi særligt frem til, at Seniortænketankens anbefaling om forsøg med arbejdsmiljøvejledning, bliver taget i brug ude på landets arbejdspladser”.

Sådan lyder det fra næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst på dagen, hvor regeringens Seniortænketank efter halvandets års arbejde er kommet med sine anbefalinger. Tænketanken kommer med 20 anbefalinger til, hvordan lønmodtagere på 60-70 år får bedre muligheder for at udskyde pensionen.

Seniortænketanken anbefaler bl.a., at der sættes et pilotforsøg i gang på en række arbejdspladser inden for brancher med særligt belastende arbejdsmiljø. Indsatsen skal koordineres af Arbejdsmiljørådet, og der afsættes 6 mio. kr. over tre år.

Et særligt udgående team af konsulenter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer skal rykke ud og informere, vejlede og hjælpe med at forebygge dårligt arbejdsmiljø.

God ide med partnerskab mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter

Seniortænketanken

I maj 2018 nedsatte den daværende regeringen og DF en Seniortænketank. Formålet var at give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Baggrunden er, at vi lever længere og ungdomsårgangene bliver mindre og mindre, og at vi derfor som samfund har brug for seniorernes arbejdskraft.

En primær opgave for tænketanken har derfor været at indsamle viden om, hvad der får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og i at skabe indsigt i hvordan beskæftigelsesindsatsen kan bidrage til at få ledige seniorer i arbejde.

Læs mere: Seniortænketankens anbefalinger

Inspireret af gode erfaringer fra Norge, anbefaler Seniortænketanken som sit allerførste punkt, at der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området. Parterne skal samarbejde om at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger.

”Vi har allerede i fagbevægelsen anbefalet sådan en model. I FH indgår vi meget gerne i partnerskaber med arbejdsgiverne om at skabe gode løsninger på arbejdsmarkedet, der kan være med til at fastholde seniorerne,” siger Ejner K. Holst.

Jobcentre må lægge sig i selen

En række af Seniortænketankens anbefalinger handler om, at jobcentrene skal lægge kursen om og i langt højere grad end i dag have fokus på seniorer blandt de ledige.

Jobcentrene opfordres bl.a. til at tage tidlige samtaler med seniorerne og i højere grad hjælpe dem med almindelig jobformidling.

Jobcentrene skal også have bedre muligheder for at give faglærte og ufaglærte seniorer hjælp til at få vurderet og dokumenteret deres faglige og personlige kompetencer, som de har oparbejdet over et langt arbejdsliv, så de står stærkere, når de søger nyt job.

”Vi forventer, at jobcentrene tager anbefalingerne alvorligt og lægger sig i selen. Og så skal man jo heller ikke glemme, at arbejdsgiverne også skal tage et alvorligt kig i spejlet. De råber på arbejdskraft, men er ikke særligt villige til at ansætte seniorer. Nye tal viser, at på trods af, at seniorer søger langt mere flittigt job end de yngre, har de svært ved at komme i arbejde,” siger Ejner K. Holst.