Det handler om at skabe et sikkert og sundt arbejde for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, når tusindvis af arbejdsmiljørepræsentanter tjekker ind i Odense Congres Center 12. december.

Tilmeld dig nu

AMR-stormødet foregår torsdag den 12. december i Odense Congress Center, Ørbækvej 350 i Odense mellem kl 10-16. Tilmelding sker via link eller følgende FIU-numre:

Tilmelding for forbund uden for FIU-samarbejdet:

FIU-nummer til AMR’er: 5163-19-04-01
FIU-nummer til valgte/ansatte: 5163-19-04-20

På dagsordenen er metoder til at styrke arbejdsmiljørepræsentanter i deres vigtige, daglige arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet, og det sker blandt andet gennem videndeling, oplæg og netværksdannelse.

På listen over oplægsholdere er arbejdsmiljørepræsentanterne selv samt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Ph.d., forsker og organisationspsykolog Malene Friis Andersen samt to af fagbevægelsens tunge skyts; formand Lizette Risgaard og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen.

AMR’ere er kerneaktører for et godt arbejdsmiljø

Sidstnævnte kalder arbejdsmiljørepræsentanter for kerneaktører i arbejdet med at skabe gode arbejdspladser og understreger, at stormødet er et samlingspunkt, som prioriteres højt af fagbevægelsen:

”Arbejdsmiljørepræsentanterne er en del af rygraden for fagbevægelsen. De er ude på arbejdspladserne og ved, hvor skoen trykker, og hvad der er behov for af indsatser for at forbedre arbejdslivet.

Vi kan ændre tingene i fællesskab

Derfor er det vigtigt at videndele og lære i fællesskab, og jeg håber personligt, at flest mulige AMR’er vil melde sig til arrangementet,” siger FH’s næstformand Morten Skov Christiansen, der også er en af initiativtagerne til arbejdsmiljørepræsentanternes år, AMR-året 2019.

I gamle dage kæmpede fagbevægelsen mod stenlunger, børnearbejde og slavelignende arbejdsforhold og fik ændret på tingene takket være fællesskabet.

Dén fremgangsmåde skal vi holde fast i nu, hvor trivsel, arbejdsglæde, produktivitet og kvaliteten af arbejdet påvirkes af, om rammerne for arbejdslivet er i orden, understreger næstformanden:

”Vi har masser af vigtige dagsordener, som vi kun kan løfte ved at arbejde sammen på tværs af fag og brancher – fx at modvirke nedslidning, beskytte ansatte mod kemi og kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, forebygge stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø og mange andre dagsordener, og her har arbejdsmiljørepræsentanterne et vigtigt indblik og en afgørende rolle for, om vi lykkes fremover”, uddyber Morten Skov Christiansen.

Mindst 10.000 AMR’ere omfattet

Han understreger, at netop AMR’ernes rolle og anerkendelsen af denne har været omdrejningspunktet for AMR-året, fordi deres lokale indsats kan mærkes af kollegerne og i det større billede, når arbejdsmiljødagsordenen skal løftes.

Stormødet bliver dermed kulminationen på hele årets indsatser: Fra året blev skudt i gang  af FH og 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter på en konference i Odense i januar og til nu, hvor der allerede er afholdt 170 fællesskabsarrangementer på tværs af medlemsorganisationer med deltagelse af mere end 7.000 AMR’ere.

Dertil kommer aktiviteter, der er gennemført centralt og lokalt i de enkelte medlemsorganisationer, og når året er gået, vil AMR-kampagnen på den vis have omfattet mere end 10.000 aktive arbejdsmiljørepræsentanter.

Arrangementerne har hovedsageligt haft fokus på AMR-årets særligt udvalgte, fem temaer, der styrker, synliggør og vedrører repræsentanternes vigtige, daglige arbejde; herunder deres roller og opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, uddannelse, strategisk arbejdsmiljøarbejde samt unge og ny-rekruttering af AMR’ere.

Læs også: Vigtige temaer for AMR 2019

Tilmeld dig nu

AMR-stormødet er nu åbent for tilmelding. Også for dem, der ikke har deltaget i tidligere arrangementer. Det finder sted torsdag den 12. december i Odense Congress Center, Ørbækvej 350 i Odense mellem kl 10-16. Tilmelding skal ske hurtigst muligt via nedenstående link eller følgende FIU-numre:

Link til tilmelding for forbund uden for FIU-samarbejdet: https://fho.dk/amr2019/stormode/tilmelding

FIU-nummer til AMR’er: 5163-19-04-01
FIU-nummer til valgte/ansatte: 5163-19-04-20