Det har regeringen foreslået forligskredsen bag beskæftigelsesreformen. Konkret foreslås det, at der oprettes tre puljer af hver 30 millioner kroner til de tre formål.

”Det er god læsning. For det første er vi glade for udvidelsen af jobrotationsordningen, som vi selv har efterspurgt. Men det er også positivt at uddannelse til kontanthjælpsmodtagere bliver prioriteret, som eksempelvis Beskæftigelsesrådet har foreslået tidligere,” siger Ejner K. Holst næstformand i FH.

Ledige kan fremover tage en hel erhvervsuddannelse

Den sidste pulje handler om at skabe bedre forudsætninger for, at ledige kan tage en hel erhvervsuddannelse gennem puljen til uddannelsesløft inden for dagpengeperioden.

”Det har alle dage været et problem, at uddannelsesløftet er begrænset af dagpengelængden, hvilket er én af grundene til, at vi har uforbrugte midler. Derfor hilser vi velkommen, at man søger nye veje for at få flere til at tage et uddannelsesløft. Det er bestemt positivt”, siger Ejner K. Holst.

Udenlandsk arbejdskraft skal arbejde under ordnede forhold

De resterende ca. 9 millioner kroner foreslås at blive brugt på en pulje til rekruttering af europæisk arbejdskraft på ordnede vilkår.

”Det er rigtig fornuftigt, at a-kasser og faglige organisationer skal involveres, når der skal gives støtte til at hente faglært arbejdskraft fra EU i konkrete mangelsituationer.

A-kasser og faglige organisationer kan være med til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår er i orden og dermed, at de udenlandske arbejdere ikke hentes hertil, fordi de er billig arbejdskraft, men fordi der rent faktisk er mangel på dem,” siger Ejner K. Holst næstformand i FH.

De i alt 100 millioner kroner var i første omgang sat af til uddannelse og opkvalificering af ledige, men er ikke blevet brugt til formålet.

”Malurten i bægeret er naturligvis, at vi ikke får brugt pengene i første omgang. Her har vi fra FHs side peget på flere muligheder til at styrke uddannelsesordningerne, så endnu flere kan få gavn af dem.

Den tidligere regering nølede blandt andet gevaldigt med at få styrket uddannelsesløftsordningen. Her vil vi naturligvis holde regeringen op på de gode ord om, at nu skal uddannelse og opkvalificering til ledige være mere fremtrædende,”, siger Ejner K. Holst.