”Ordningen har desværre haft trange kår de senere år. Derfor er det meget glædeligt, at ufaglærte medarbejdere med erhvervserfaring nu får udvidet mulighed for at tage en erhvervsuddannelse via jobrotationsordningen”, siger Ejner K. Holst.

Uddannelse skal igen i fokus

”Det er noget FH længe har ønsket, og derfor er det godt, at regeringen nu har lyttet.  Det er helt afgørende, at uddannelse og opkvalificering igen kommer i fokus i beskæftigelsesindsatsen.” siger Ejner K. Holst.

FH er tidligere kommet med række forslag, der skal hæve brugen af jobrotation, og det her er ét af dem. Konkret er der afsat en pulje på 30 mio. kr., der kommer fra mindre forbrug på andre uddannelsesordninger til ledige.

Styrk også ordninger med mindre forbrug

”Det er godt, at midlerne kommer til gavn, dér hvor det var meningen – nemlig ved at skabe gode uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder for vores medlemmer.

Nu ligger der jo så en opgave foran forligskredsen, med at styrke de ordninger, hvor der er mindre forbrug, så endnu flere ledige får nye kompetencer og hermed bedre mulighed for at komme varigt ud på arbejdsmarkedet”, siger Ejner K. Holst.