Først og fremmest er det helt afgørende, at den nye regering får bragt uddannelsespolitikken i Danmark tilbage på investeringssporet.

VLAK-regeringens sparepolitik har forhindret, at vi som samfund har de kompetencer, vi har brug for.

Uddannelse er det vigtigste råstof, vi har i Danmark. Vi lever af det, vi ved, og det, vi kan.

En ny regering skal sætte sig i spidsen for, at der bliver skabt en stærkere praksis- og arbejdsmarkedsvej i de videregående uddannelser

Nanna Højlund, Næstformand FH

Derfor er det en bunden opgave for en ny regering, at omprioriteringsbidraget afskaffes, og at vi som land kommer tilbage på sporet og får investeret massivt i uddannelse på alle niveauer.

Skab en stærkere praksis- og arbejdsmarkedsvej

For det andet skal en ny regering sætte sig i spidsen for, at der bliver skabt en stærkere praksis- og arbejdsmarkedsvej i de videregående uddannelser.

Der skal være en klar, attraktiv og fleksibel vej fra ungdomsuddannelserne – ikke mindst erhvervsuddannelserne over erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelorer til kandidatniveauet.

Det kræver blandt andet, at det politiske fokus på erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes uddannelser styrkes, for at uddannelserne kan fylde mere.

Netop professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes uddannelser er kendetegnet ved at være erhvervs- og professionsrettede, og at de i høj grad fører til beskæftigelse.

Hvis de fyldte mere i det samlede videregående uddannelsessystem, ville det videregående uddannelsessystem samlet set passe bedre til arbejdsmarkedets behov.

Blandt andet derfor bør en ny minister for de videregående uddannelser nedsætte et udvalg for bedre erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser.

Det skal være et midlertidigt udvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal sætte en ny retning og vision for uddannelserne. Udvalget skal fungere efter forbillede i Universitetsudvalget, som medførte flere nyskabelser for universitetssektoren. 

Bedre muligheder for uddannelse gennem hele livet skal sikres

For det tredje mener jeg, det er en bunden opgave for en ny regering at sikre bedre muligheder for fleksibel uddannelse gennem hele livet.

Der skal være langt bedre muligheder for den enkelte til løbende igennem arbejdslivet at kombinere beskæftigelse og videreuddannelse til et uddannelses- og karriereforløb, der gør, at man kan følge med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Det er i dag et stort paradoks i de videregående uddannelser, at der på den ene side er et stort behov for at kunne uddanne sig igennem hele sit arbejdsliv, men at vi på den anden side lægger næsten hele den meget store – og vigtige – investering i uddannelse i starten af folks liv, før de for alvor er trådt ind på arbejdsmarkedet.

Debat på fho.dk

Læs flere skarpe holdninger og politiske udmeldinger på fho.dk/debat og Lizettes Blog

Det betyder, at mulighederne for at uddanne sig senere i arbejdslivet er meget begrænsede til sammenligning.

Det er problematisk, da det begrænser folks muligheder for at tilpasse sig omstillinger som følge af for eksempel ny teknologi og på den måde bevare en attraktivitet på arbejdsmarkedet.

I et samfundsperspektiv begrænser det mulighederne for at tilpasse arbejdsstyrkens kompetencer til efterspørgslen – uden at skulle vente på, at nye generationer træder ind på arbejdsmarkedet. 

Dette debatindlæg er bragt på Altinget.dk 21.08.19
Læs mere om Uddannelse på fho.dk

Nanna Højlund

Vil du læse flere skarpe holdninger og politiske udmeldinger?