En af de første store dagsordener, vi kaster os over i FH, er kampen imod ulighed. For uligheden er vokset i Danmark. Det er en forudsætning for vores samfundsmodel, at afstanden mellem rig og fattig ikke bliver for stor. 

Lizette Risgaard, Formand Fagbevægelsens Hovedorganisation

Vi har først og fremmest brug for et opgør med den voksende økonomiske ulighed, men også social ulighed i uddannelse, sundhed og levealder skal prioriteres højt på den politiske dagsorden.

Nytår er en tid til at gøre status – hvad er der sket i året, der er gået, og hvad ser vi frem mod? Vi er lykkes med meget, men der er endnu mere at arbejde for!

Alt for mange lønmodtagere slides ned, inden de når pensionsalderen. De skal have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdigheden i behold. Men den mulighed må mange desværre se langt efter i dag. Det er opslidende at være nedslidt i Danmark.