FH takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ”Bekendtgørelse om tekniske erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser”.

Det er bekymrende, at ministeriet og de faglige fællesudvalg lægger op til, at den fulde VVS- autorisationsprøve (VFUL) ikke skal være en obligatorisk del af VVS-installatøruddannelsen. Det samme er gældende i forhold til El-installatøruddannelsen, hvor der heller ikke lægges op til, at den fulde EL-autorisationsprøve (EFUL) skal være en obligatorisk del af uddannelsen.

Samtidig lægges der op til, at den uddannede kan kalde sig henholdsvis El-installatør AK og VVS-installatør AK – vel at bemærke uden at have bestået den fulde EL- eller VVS- autorisationsprøve.

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler og vejledninger, er det udelukkende virksomheder med en fuld VVS-autorisation, der må kalde sig VVS-installatør, ligesom det alene er virksomheder med den fulde autorisation, der på hjemmesider og servicebiler m.v. må reklamere for og anvende betegnelsen VVS. Efter FHs opfattelse signalerer installatøruddannelsen noget, som den ikke indeholder, og det er uhensigtsmæssigt.

Installatøruddannelsernes faglige indhold sigter mod, at den studerende tilegner sig kompetencer i forhold til at være faglig ansvarlig, og derfor er det også helt naturligt, at

de studerende skal bestå autorisationsprøven og derfor skal prøven også være en obligatorisk del af de to uddannelser.

Efter FHs opfattelse er der behov for at styrke installatøruddannelsernes profil

og identitet, og hvis det er et spørgsmål om ressourcer bør dette prioriteres i forbindelse med den førstkommende finanslov.