Centralt i de retningslinjer, som Ursula von Leyhen, fremlagde i starten af juli, står klima og bæredygtighed, en styrket social markedsøkonomi og en ambition om, at Europa skal have en stærkere stemme i verden.

”FH ser mange muligheder i den ambitiøse klimadagsorden, som Ursula von der Leyen lægger op til. Hun foreslår en fond, som skal sikre, at ingen hægtes af i kampen for et klimaneutral Europa. Flere af hendes forslag vil også gavne danske virksomheder med en styrkeposition på det grønne område”, siger FH’s næstformand Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at udfordringen selvfølgelig er, om ambitionen kan følges til dørs, når den skal udfoldes i praksis, og når Rådet og Parlamentet også involveres,

Førertrøje i teknologisk udvikling

De politiske retningslinjer lægger op til en større europæisk ambition på det digitale område. Von der Leyen ønsker, at EU skal have den internationale føretrøje i den teknologiske udvikling, men også i tilgangen til de menneskelige og etiske aspekter af det digitale område.

Hun slår også et slag for en stærk, åben og fair handelsdagsorden og foreslår en større grad af gennemsigtighed i processen omkring handelsaftaler.

Samtidig understreger hun, at alle nye handelsaftaler skal indeholde de højeste standarder for beskyttelse af klimaet, miljøet og arbejdstagerne og have en nultolerancepolitik over for børnearbejde.

De store tech-virksomheder skal beskattes

På det økonomiske og sociale område foreslår hun en reform af selskabsskattesystemerne, og hun vil sikre, at store teknologivirksomheder beskattes.

Hun foreslår initiativer til større ligestilling mellem mænd og kvinder, og hun vil sikre implementeringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev vedtaget i 2017. Det indebærer bl.a. en børnegaranti, der skal sikre udsatte børn ret til sundhed og uddannelse, bedre arbejdsbetingelser for arbejdstagere på onlineplatform og at ungdomsgarantien gøres permanent.

FH: EU skal ikke blande sig i løn

Det fremgår også af retningslinjerne, at Ursula von der Leyen inden for de første 100 dage af hendes periode vil fremlægge et forslag om, at enhver lønmodtager i EU har ret til en rimelig mindsteløn

”Vi er naturligvis på vagt, når den nominerede formand for Kommissionen taler om en retsakt om mindsteløn. Vi er enige i, at alle bør få en løn, som man kan leve af. Men vi mener ikke, at det er et område, som EU skal blande sig i.

Når det er sagt, så står det klart i retningslinjerne, at mindstelønnen skal fastsættes i henhold til nationale traditioner, og von der Leyen fremhæver kollektive forhandlinger og dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

I FH samarbejder vi i øjeblikket med vores nordiske og europæiske kolleger, for at sikre at et eventuelt forslag vil passe til vores danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn fastlægges ved forhandlinger mellem lønmodtagere og arbejdsgivere” udtaler Bente Sorgenfrey.

Efter sommerferien skal det samlede kommissærkollegium sammensættes. Ursula von der Leyen har lovet, at der bliver et lige antal kvinder og mænd på posterne.

Den samlede Kommissionen skal godkendes af Europa-Parlamentet. Fra Danmark er den nuværende kommissær Margrethe Vestager (R) nomineret til en af to næstformandsposter.

De samlede politiske retningslinjer findes på Kommissionens hjemmeside

Læs mere om EU på fho.dk/internationalt