Og der er nok at tale om. I disse år er skolerne nemlig præget af stress og jag. Vi skal implementere nye læringsplatforme, vi skal arbejde mere med inklusion, og vores forberedelsestid er presset.

Der er altså nok at tage hånd om, og derfor er det vigtigt med de fællesmøder for AMR’erne.

Er du stresset? Tag FH’s stress-test!

Morten Godske Jensen, lærer på Isenvad Skole, ansvarlig for arbejdsmiljøområdet i Herningegnens Lærerforening (HLF):
MORTEN GODSKE JENSEN, LÆRER PÅ ISENVAD SKOLE OG ANSVARLIG FOR ARBEJDSMILJØOMRÅDET

Jeg har selv taget uddannelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Men på min egen skole er det en kollega, der løfter opgaven som AMR, hun varetager opgaven for 12 lærere, en børnehaveklasseleder, en pedel, en skolesekretær og fire pædagoger.

Vi har en god arbejdsplads, men det psykiske arbejdsmiljø er de seneste år gradvist blevet mere og mere presset. Vores hverdag er ikke ulig andres, der løbes stærkt.

En af de presserende opgaver, hun har fokus på, er bedre balance mellem tid og opgaver. Det er ikke let, samtidig med at kommunen vil spare.  Men det er nødvendigt, at det bliver bedre.

 Jeg forventer, AMR 19 vil bringe os tættere sammen – også når det gælder anerkendelsen af, at belastet psykisk arbejdsmiljø kan være lige så ødelæggende som et hårdt fysisk arbejdsmiljø

MORTEN GODSKE JENSEN, LÆRER VED ISENVAD SKOLE

I mine øjne er det helt oplagt, at der næste år bliver sat fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne. Ja, det er nærmest på tide, det sker, for det er en vigtig rolle, de varetager.

Derudover er det måske også et oplagt sted at starte for en ny hovedorganisation. Uanset om man kommer fra LO eller FTF er arbejdsmiljøet et område, vi alle går op i. Der er mange fælles problematikker – og et godt arbejdsmiljø er til gavn både for arbejdspladsen og for den enkelte. Så jeg forventer, AMR 19 vil bringe os tættere sammen – også når det gælder anerkendelsen af, at belastet psykisk arbejdsmiljø kan være lige så ødelæggende som et hårdt fysisk arbejdsmiljø. HLF og jeg oplever, at den anerkendelse kan være lidt mangelfuld organisationerne imellem. Jeg håber, at AMR 19 vil bringe mere viden og gensidig forståelse for de udfordringer der er i henholdsvis den private og den offentlige sektor.