Ledighed

Tømmeruddannelse_2019_Ludvigsen

FH’s cheføkonom: Arbejdsgiverne må erkende, at de selv har et ansvar

Der er stadig masser af ledige hænder, som med rette indsats kan træde ind på arbejdsmarkedet. Det har Nationalbanken også noteret sig deres netop opdaterede prognoserapport. Så det er på tide, at arbejdsgiverne erkender, at de skal løfte deres del af opgaven med at få flere med i arbejdsfællesskabet.

Ælde mand skriver ansøgning

Forventet udvikling for rekrutteringssituationen

Helt som forventet er der sket en stigning i rekrutteringsudfordringer på visse områder efter genåbningen af samfundet i kølvandet på corona-krisen. Der er dog fortsat sådan, at virksomhederne i overvejende grad får besat deres stillinger. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der dækker det halve år fra december til maj 2021.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Stadig over 100.000 ledige trods fortsat fald

Genopretningen på arbejdsmarkedet fortsætter med endnu et fald i ledigheden i august. Der er nu 101.300 bruttoledige, hvilket er 1.500 personer lavere end op til, at coronapandemien ramte. ”Det går godt for dansk økonomi i øjeblikket, og det er nu, vi skal sørge for, at flere finder fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er stadig ledige hænder”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Lille fald i ledigheden i juli

Antallet af bruttoledige faldt med 500 personer fra juni 2021 til juli 2021 til et niveau
på 108.600 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 3,8 pct. ligesom i
juni 2021. Samlet set er bruttoledigheden nu ca. 5.800 fuldtidspersoner over niveauet
fra februar sidste år, dvs. før coronapandemien brød ud.