Antallet af bruttoledige faldt med 6.900 personer fra oktober 2021 til november 2021 til et niveau på 80.600 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 2,8 pct., hvilket er 0,2 pct.-point lavere end i oktober 2021.

Samlet set er bruttoledigheden nu ca. 22.600 fuldtidspersoner under niveauet fra februar sidste år, dvs. før coronapandemien brød ud, og antallet af bruttoledige er på sit laveste niveau siden november 2008.

Tabel 1. Oversigt over udviklingen i arbejdsløsheden:

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Læs hele analysen: Laveste ledighed i 13 år (PDF)