• Siden foråret 2021 er markant flere ledige kommet i arbejde. Det gælder både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (se figur 1a. og 1b.). Der er nu også langt færre ledige, end i perioden umiddelbart op til coronapandemien.
  • Der var ca. 23.000 færre bruttoledige dagpengemodtagere i december 2021 sammenlignet med februar 2020. Samtidig er der ca. 20.000 færre kontanthjælpsmodtagere – fra februar 2020 til og med oktober 2021. Både antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere befinder sig nu på det laveste niveau i 13 år.
  • Langt de fleste af disse tidligere dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er kommet i beskæftigelse. For dagpengemodtagere skønnes det at dreje sig om ca. 17.000 fuldtidspersoner, mens det for kontanthjælpsmodtagere skønnes at være ca. 16.000 fuldtidspersoner.(1)
  • Det giver staten en nettogevinst på omkring 9 mia. kr. for hvert år, disse personer er i beskæftigelse frem for at være på hhv. dagpenge og kontanthjælp. (2)
  • Med andre ord er bedringen på arbejdsmarkedet både en stor gevinst for den enkelte, som får gode muligheder for at sikre sig en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, for virksomhederne, som har en større arbejdsstyrke at søge medarbejdere ud fra, og for statskassen.
Anm.: Figur 1a. vises bruttoledige dagpengemodtagere i fuldtidspersoner (dvs. registrerede ledige dagpengemodtagere tillagt aktiverede dagpengeberettigede). Data i figur 1a. er fra Danmarks Statistik og sæsonkorrigeret, og sidste observation er december 2021. I figur 1b. er kontanthjælpsmodtagere i fuldtidspersoner inkl. modtagere af uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse). Data i figur 1b.er fra Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion, og sidste observation er oktober 2021. Kilde: FH på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats.dk.

(1) FH på baggrund af Jobindsats.dk (arbejdsmarkedsstatus for dagpengemodtagere efter endt forløb) samt AE: ”Markant flere kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde”, december 2021.

(2) FH på baggrund af svar fra Beskæftigelsesudvalget.

Kenneth 55 år: Jeg bliver jo ikke dårligere til mit fag fordi jeg bliver ældre
Frederik 19 år: Jeg har forgæves søgt over 100 praktikpladser
Charlotte 58 år: Jeg har søgt 210 stillinger