Erhvervsuddannelse

Erhvervsskoler: FH foreslår en investering i erhvervsuddannelserne på 500 millioner kroner om året. De skal blandt andet gå til bedre udstyr og fysiske rammer, flere skoleuger og en faglig opkvalificering af skolernes lærere!

Behov for både at øge søgningen til og gennemførslen på erhvervsuddannelserne

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er i en artikel fra Ritzau i dag citeret for at sige, at målsætningen om at 30 procent af folkeskolens afgangselever i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse aldrig vil lykkes, og at den derfor bør lægges i graven. " Jeg vil da håbe, at ministeren ikke løber fra ambitionen om, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium, som der står i det få uger gamle regeringsgrundlag", siger Nanna Højlund, næstformand i FH