Danmarks Statistik kan i denne uge dokumentere, at der er store geografiske forskelle på unges uddannelsesvalg.

Man har analyseret nuværende 25-35-årige i forhold til, hvor de kommer fra og hvilken uddannelse, de har taget. Og tallene taler deres tydelige sprog: Kommer du fra landet, er du langt mere tilbøjelig til at vælge en erhvervsuddannelse.

Konkret viser undersøgelsen, at to tredjedele af de kommuner med flest erhvervsuddannede er landkommuner – det vil sige kommuner, hvor den største by har under 30.000 indbyggere og hvor der er relativt få tilgængelige jobs i pendlerafstand.

Region vil rette op på skævheder

Ser man på de 25 kommuner med flest erhvervsuddannede, er der kun en enkelt storbykommune til stede, nemlig Tårnby Kommune på Amager. Ellers er der udelukkende tale om kommuner, der ikke indeholder en stor by.

Samtidig er jyske kommuner overrepræsenterede, og de geografiske skævheder har nu fået Region Hovedstaden til at gribe til handling.

Vi ved, at der bliver stor mangel på faglærte de kommende år. Derfor er det nu også en vigtig politisk opgave at få gjort vores erhvervsuddannelser mere attraktive!

Magnus von Dreiager

Regionen har nedsat et udvalg, der skal arbejde med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge i området, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Udvalgets formand bliver den konservative politiker Magnus von Dreiager, der forklarer, at erhvervsuddannelserne er nødt til at være et ligeværdigt alternativ til gymnasiet i de unges øjne.

”Vi ved, at der bliver stor mangel på faglærte de kommende år. Derfor er det nu også en vigtig politisk opgave at få gjort vores erhvervsuddannelser mere attraktive.  

For at nå dertil skal vi have skabt gode ungemiljøer på skolerne, det faglige niveau på skolerne skal tilpasses elevernes forudsætninger, og den sociale trivsel skal op,” siger han.

Stor mangel på faglærte

Forskellige analyser har i de senere år dokumenteret, at der kommer til at mangle i omegnen af 100.000 faglærte i 2030, mens der vil være et stort overskud af akademikere. Et problem, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i flere omgange har påpeget.

Blandt andet fastslog Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2021, at der vil mangle 99.000 faglærte i 2030, mens FH har dokumenteret, at arbejdsmarkedet mister 27 faglærte om dagen, da afgangen af faglærte fra arbejdsmarkedet er langt større end tilstrømningen – netop fordi, for få unge vælger en erhvervsuddannelse.

Skævhederne i de unges uddannelsesvalg vil ikke blot resultere i udfordringer for arbejdsmarkedets produktivitet, men i den grad også for den grønne omstilling, da der vil mangle dygtige håndværkere til at bygge vindmøller, lægge fjernvarme og meget andet.