Forfatter: Nanna Højlund

Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole

Aktivering skal føre til varige job

Regeringen vil indføre en 37 timers arbejdspligt for 27.000 indvandrere. Intentionen er god, men der skal mere fokus på opkvalificering, så det bliver en vej til varigt arbejde.

Ledighed og beskæftigelse: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Tryghed og tillid tilbage i vores aktive indsats for beskæftigelse

Det er en uklar og forvirrende tid for den aktive beskæftigelsesindsats i Danmark. Der er mange politiske markeringer, men vi mangler den substantielle drøftelse af, hvad vores beskæftigelsesindsats skal kunne. Det kræver en grundig proces, hvor alle relevante parter inviteres.