Udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af SU-loven (Fremrykning af forhøjelse af SU-fribeløb)

I aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi blev det aftalt at forhøje det månedlige fribeløb, der kan tjenes ved siden af SU’en, med 4.000 kr. om måneden.

Det blev samtidig aftalt, at indkomstloftet for a-kassekontingentfritagelse for studerende på en videregående uddannelse skulle forhøjes tilsvarende med 4.000 kr. om måneden.

Det følger af aftalen, at SU-reglerne og kontingentfritagelsesreglerne dermed vil fastlægge omtrent den samme indkomstgrænse for studerende på en videregående uddannelse. Det fremgår desuden af aftalen, at forhøjelsen af fribeløbet skal træde i kraft den 1. februar 2022 og at forhøjelsen af indkomstloftet skal træde i kraft den 1. april 2022.

Med det fremsatte lovforslag lægges der op til, at forhøjelsen af fribeløbet skal træde i kraft
allerede 1. januar 2022.

Det er vigtigt, at forhøjelsen af SU-fribeløbet og det forhøjede indkomstloft for kontingentfritagelse træder i kraft nogenlunde samtidig.

Et a-kassemedlem, der allerede i år benytter sig af det forhøjede SU-fribeløb, vil kunne blive ”ramt” af, at det forhøjede indkomstloft ifm. med kontingentfritagelse, hvis denne del først træder i kraft efter et folketingsvalg, som der lægges op til pt.

Det hænger sammen med, at en del af den ekstra lønindkomst, som tjenes ved siden af SU’en, skal bruges til at betale for et A-kassekontingent, som medlemmet ellers tidligere var fritaget for – alene fordi ikrafttrædelsestidspunkterne for indkomstloftet og fribeløbet ikke følges ad.

På nuværende tidspunkt lægges der op til, at ikrafttrædelsestidspunkterne er væsentligt forskudt, hvilket er i modstrid med det politiske ønske, da man indgik reformpakkeaftalen. Det følger direkte heraf, at SU-reglerne og kontingentfritagelsesreglerne skal fastlægge den samme indkomstgrænse. Dette opnår man ikke, når de forskellige ikrafttrædelsestidspunkter er op til flere måneder forskudt.

FH opfordrer derfor til, at ændringerne om kontingentfritagelse for a-kassemedlemsskab skal træde i kraft med tilbagevirkende kraft – og helst – så der er sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunkterne for det forhøjede fribeløb og det forhøjede indkomstloft.

Med venlig hilsen
Nanna Højlund