Der er efterhånden ikke mange danskere, der ikke ved, at Velfærdsdanmark allerede nu har en stor mangel på medarbejdere – blandt andre sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Det er nogle af de dygtige medarbejdere, der skal drive udviklingen og tage hånd om vores borgere – både børn, syge, udsatte og ældre. De medarbejdere, som gør, at vi andre trygge kan gå på arbejde i vished om, at der bliver taget hånd om vores kære. Og om os selv, når vi har behov for det.

Hvis de voldsomt nedadgående ansøgertal til professionsuddannelserne – som vi også så til kvote 2 i marts i år – fortsætter, får vi kun mere travlt!

Nanna Højlund

Men manglen på professionsuddannede bliver desværre kun større i de kommende år. 

For imens 126.000 offentligt ansatte – svarende til hver sjette – går på pension inden for de næste syv år, er antallet af ansøgere til de fire største professionsuddannelser faldet voldsomt gennem de seneste år. Alt dette sker i en tid med små ungdomsårgange og markante stigninger i antallet af børn og gamle i Danmark. 

Samlet set er det en bombe under det danske velfærdssystem. Det bliver umuligt at opretholde den velfærd, vi kender i dag, og umuligt at forbedre den, hvis ikke flere søger ind på professionsuddannelserne og samtidig har lyst til at blive inden for deres fagområde derefter.

Det er derfor utrolig vigtigt og presserende at vi får flere til at vælge professionsuddannelserne til og færre professionsuddannede til at forlade deres fag.

Faglig motivation gennem et helt arbejdsliv

Det kræver, at vi kan vise, at professionerne er et attraktivt uddannelsesvalg med mange spændende job- og karriereveje.

Derfor skal vi blive bedre til at vise de uddannelsessøgende de mange døre, der åbner sig gennem disse uddannelser. Som pædagog er der altså stor forskel på, om du vælger at arbejde i et dagtilbud eller på et bosted. Ligesom der som sygeplejerske er stor forskel på, om du arbejder på intensiv afdeling eller på et plejecenter.  

Samtidig skal vi skabe endnu bedre muligheder for at dygtiggøre sig inden for sit fag gennem hele arbejdslivet ved at skabe trampede stier, som gør det nemt at bygge til med nye kompetencer. Det er samlet set disse muligheder – de åbne døre og de trampede stier – der skal være med til at motivere endnu flere til at tilvælge professionsuddannelserne. 

Faglig stolthed og tilknytning til faget

Gode karriereveje, hvor man kan specialisere sig inden for sit fag – måske blive et fagligt fyrtårn – er også en del af svaret på, hvordan vi får flere motiveret til at blive i fagene. For faglig udvikling hænger sammen med faglig stolthed og tilknytning til faget.

Der er brug for en kæmpe indsats på dette område!

Nanna Højlund

Herudover skal de økonomiske støttemuligheder selvfølgelig være på plads.

Derfor foreslår FH blandt andet, at vi udvider målgruppen for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til også at omfatte professionsuddannelserne, så flere medarbejdere kan dygtiggøre sig og forblive motiveret i jobbet gennem et langt arbejdsliv.   

Der er brug for en kæmpe indsats på dette område.

Vi glæder os derfor til trepartsforhandlingerne i efteråret, hvor vi går efter at få styrket efter- og videreuddannelsesmulighederne på tværs af ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelse. Men det kræver, at staten træder et skridt frem på finansieringssiden, hvis vi skal mål. 

Den 5. juli søger de unge til kvote 1. Hvis de voldsomt nedadgående ansøgertal til professionsuddannelserne – som vi også så til kvote 2 i marts i år – fortsætter, får vi kun mere travlt.

Derfor er det afgørende vigtigt at gøre fagene mere attraktive helt fra begyndelsen og konkretisere for både uddannelsessøgende og færdiguddannede, at professionsuddannelserne også tilbyder livslang læring og udvikling.