En ny analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser, at en stor generation af velfærdens kernetropper er på vej på pension.

I alt 126.000 offentligt ansatte er over 60 år, deriblandt 8.900 sygeplejersker, 14.500 SOSU-assistenter og -hjælpere, 5.200 skolelærere og 9.100 pædagoger. Samlet set gælder det 17 procent af de offentligt ansatte, svarende til godt hver 6. medarbejder.

”Det her er et kæmpe problem for fremtidens velfærd. Mens flere børn og ældre i forvejen sætter pres på velfærden over de næste år, vil rigtig mange personer med professionsuddannelser forlade arbejdsstyrken.

Dermed kan det blive umuligt at opretholde den velfærd, vi kender i dag – for slet ikke at tale om at forbedre den!

Nanna Højlund

Dermed kan det blive umuligt at opretholde den velfærd, vi kender i dag – for slet ikke at tale om at forbedre den,” siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Faldende søgetal på professionsuddannelserne

Problemet forstærkes af en faldende interesse for uddannelserne på velfærdsområdet. Siden 2019 er søgningen til pædagog-, lærer, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne i gennemsnit faldet med 24 procent.

Derfor kalder det på politisk handling, hvis vi skal sikre, at vi også fremover kan bemande vores hospitaler, dagtilbud, skoler og ældrepleje mv.

”Vi er nødt til at gøre det langt mere attraktivt at søge og gennemføre uddannelserne. Og så skal der være gode vilkår for erfarne medarbejdere, så det er attraktivt at blive på arbejdsmarkedet i længere tid,” siger Nanna Højlund.

FH foreslår derfor en trepart om styrket rekruttering til professionsuddannelserne:

FH foreslår derfor en trepart om styrket rekruttering til professionsuddannelserne:

  • Der skal være flere veje til en professionsuddannelse, så flere unge og voksne vælger at gå denne uddannelsesvej. Vejledningen på ungdomsuddannelserne skal forbedres, faglærtes adgang til en videregående uddannelse skal styrkes, og der skal være en større anerkendelse af de erfaringer, de uddannelsessøgende kommer med.
  • Vi skal investere i professionsuddannelserne og de faglige miljøer. De studerende skal bl.a. have flere undervisningstimer, og så skal praktikken styrkes og prioriteres, så den i højere grad opleves som en del af det samlede uddannelsesforløb.
  • Der skal være en god overgang til arbejdsmarkedet, så de nyuddannede bliver taget godt imod, fx ved introduktionsforløb og strukturerede mentorforløb.
  • Der skal være flere attraktive karrieremuligheder inden for praksisfeltet og gode rammer for efter- og videreuddannelse, så medarbejderne kan dygtiggøre og specialisere sig gennem arbejdslivet.

Flere seniorer i job

Tallene understreger desuden, at der er brug for ambitiøs seniorpolitik, der kan styrke mulighederne for sporskifte mod professioner med mangel på arbejdskraft. Og der er brug for initiativer målrettet fastholdelse af seniorer, der kan og vil blive på arbejdsmarkedet

LÆS OGSÅ: Se udviklingen af børn og ældre i din kommune

Den tidligere regering nedsatte den 21. september 2022 et partnerskab om seniorer i job med arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på området. Men arbejdet er gået helt i stå. FH opfordrer derfor regeringen til at genstarte arbejdet med et højt ambitionsniveau.

”Vi kan ikke bare regne med, at ansøgertallene retter sig af sig selv, eller at langt færre pludselig vil forlade professionsfagene. Det er for naivt, og hvis vi ikke snart gør noget, vil selve fundamentet i vores velfærdssamfund forsvinde,” siger Nanna Højlund.