Forfatter: Nanna Højlund

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

FH: Indsats for beskæftigelse mangler værdighed

Ledige og sygemeldte skal ikke vente i årevis på afklaring. FH foreslår, at der i en ny beskæftigelsesindsats indføres en afklaringsret, hvor kontanthjælpsmodtagere får ret til at blive afklaret hurtigst muligt og senest inden for 12 måneder.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

FH: Sanktioneringen af ledige sejler

Den regeringsnedsatte Reformkommission offentliggjorde for nylig sin tredje rapport med titlen ’Nye veje for udsatte unge og voksne’. Det er en omfattende publikation, der peger på behovet for bedre hjælp…

Integration: Invandrere og flygtninge modtager hjælp og undervisning på sprogskole

Aktivering skal føre til varige job

Regeringen vil indføre en 37 timers arbejdspligt for 27.000 indvandrere. Intentionen er god, men der skal mere fokus på opkvalificering, så det bliver en vej til varigt arbejde.