Har vi fri bevægelighed på bekostning af gode arbejdsforhold?

Den fri bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet. Det fører til stor velstand i medlemslandene, at arbejdskraft frit kan bevæge sig på tværs af grænser. Men når vi slækker på kontrollen, risikerer vi også mere snyd. Og vi kan aldrig acceptere social dumping – heller ikke i den fri bevægeligheds navn.

Derfor vil FH arbejde for:

  • En opdatering af EU’s udbudsdirektiv
  • Øget brug af arbejdsklausuler
  • Europæisk ID-kort for arbejdstagere

Hvad mener kandidaterne?

Hvad mener kandidaterne om fagbevægelsens mærkesager? Følg med her på siden – og hør hvad spidskandidaterne til EP-valget vil gøre for et bedre arbejdsmiljø for de danske lønmodtagere. Og hør hvordan, de vil arbejde med nye lønmodtagerrettigheder i en digital fremtid.