Samme løn for samme arbejde på samme sted. Ja, det lyder da rigtigt, vil de fleste nok sige.

Det gælder både, når vi taler om kvinder og mænds arbejde og løn, eller man taler om lønnen til udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark i en periode.

Overskriften til nyheden kunne også være overskriften på en konference om mobilitet i det dansk/tyske grænseland, som Handels- og Håndværkskammer Flensburg var vært for forleden, blandt andet med deltagelse fra FH.

Tidligere kunne vi kun kræve, at de udenlandske kolleger fik mindstelønnen, selvom det var meget mindre end, som de danske byggefolk fik!

Palle Bisgaard fra 3F Byggegruppen

Sikrer fair løn

På konferencen var der repræsentanter for virksomheder, rådgivere og myndigheder, der arbejder med handel og virksomhedsudvikling i grænseområdet.

Workplacedenmark.dk

Workplacedenmark.dk

  • Danske fagforeninger bruger Workplacedenmark.dk til at forhandle overenskomster og sikre fair løn, når udenlandske virksomheder arbejder midlertidig i Danmark.
  • Alene 3F Byggegruppen har 119 gældende overenskomster indgået med lønniveau fra det Workplacedenmark.dk

Og selvom samme løn for samme arbejde lyder nemt, så er det ikke så nemt at gennemføre i virkeligheden.

For hvordan ved en tysk eller polsk virksomhed, der vil arbejde i Danmark, hvilken løn man skal betale?

Og hvordan sikres det, at den rigtige løn faktisk bliver betalt?

Besøg hjemmesiden: workplacedenmark.dk

Derfor var konferencen en god mulighed for at slå et slag for den danske hjemmeside Workplacedenmark.dk, som FH har været med til at oprette i samarbejde med Arbejdstilsynet og Dansk Arbejdsgiverforening.

Advokat Dennis Schnell-Lauritzen fra FH fortalte om, hvordan danske fagforeninger bruger Workplacedenmark.dk til at forhandle overenskomster og sikre fair løn, når udenlandske virksomheder arbejder midlertidig i Danmark.

Stor interesse for den danske model

“Der er meget stor interesse for den danske model i udlandet generelt, og også når det kommer til hvordan vi sikrer fair løn for udenlandske medarbejdere”, siger Dennis Schnell-Lauritzen.

Både blandt de tyske og danske deltagere på konferencen var der også ros til Workplacedenmark.dk, der opleves som lettilgængelig og pædagogisk.

Det står i stærk kontrast til de oplysninger om tyske løn- og arbejdsforhold, som findes på en lignende tysk hjemmeside, der er langt mindre forståelig og brugervenlig.

Oplysninger om danske lønninger på Workplacedenmark.dk er bygget sådan op, at man viser, hvor meget fx den typiske danske elektriker eller murer faktisk tjener i timen, når man lægger løn, feriepenge, tillæg og arbejdsmarkedspension sammen.

Den samlede timeløn er også det, som udenlandske medarbejdere skal have i timen, medmindre, der er særlige grunde for at betale lidt mindre eller mere.

119 gældende overenskomster alene fra 3F

Alene 3F Byggegruppen har 119 gældende overenskomster indgået med lønniveau fra Workplacedenmark.dk.

Palle Bisgaard fra 3F Byggegruppen siger:

”Der kommer masser af udenlandske medarbejdere til Danmark for at arbejde på byggepladser over hele landet. I 3F indgår vi rigtig mange overenskomster for at sikre, at de arbejder på ordentlige danske vilkår.

Workplacedenmark.dk er et vigtigt redskab, som vi bruger i det daglige til at stille krav om, at polsk murer eller tømrer får en løn, der svarer til danske murere eller tømrere, der arbejder på samme byggeplads eller i samme område!

Palle Bisgaard fra 3F Byggegruppen

Tidligere kunne vi kun kræve, at de udenlandske kolleger fik mindstelønnen, selvom det var meget mindre end, som de danske byggefolk fik.

Heldigvis har EU forbedret sine regler, så man nu skal have samme løn for samme arbejde.

Workplacedenmark.dk er et vigtigt redskab, som vi bruger i det daglige til at stille krav om, at polsk murer eller tømrer får en løn, der svarer til danske murere eller tømrere, der arbejder på samme byggeplads eller i samme område.”

FH: Udenlandske medarbejdere skal have dansk løn i Danmark

FH-fagbevægelsen har kæmpet længe for, at udenlandske medarbejdere skal have dansk løn, når de arbejder i Danmark.

LÆS OGSÅ: Workplacedenmark.dk’s liste over løn- og aftaleforhold for enkelte sektorer

FH har aktivt påvirket de EU-regler, som lægger rammerne og de danske love og overenskomster, som udmønter EU’s regler i den danske hverdag.

Derfor er det også tilfredsstillende at opleve, at både tyske og danske rådgivere roser Workplacedenmark.dk og de principper for information om løn og lønforhandlinger som findes på hjemmesiden.

Men det er samtidig en påmindelse om, at fair og lige løn for samme arbejde ikke er en selvfølgelighed.

Lokale fagforeninger afgørende

Det kræver at lokale fagforeninger hele tiden tegner overenskomster, så udenlandske medarbejdere på midlertidigt arbejde i Danmark ikke underbetales, og dermed også er med til at undergrave løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.

Og det kræver også at Workplacedanmark.dk hele tiden forbedres og opdateres med nye løntal og oplysninger om, hvordan vi i praksis indgår overenskomster.

Fakta om workplacedenmark.dk

Fakta om workplacedenmark.dk

Workplacedenmark.dk er den nationale hjemmeside, der informerer udenlandske arbejdsgivere og udstationerede arbejdstagere i Danmark om deres rettigheder vedrørende arbejdsforhold og sundhed og sikkerhed. Desuden finder du information om skatter og moms i Danmark.

Oplysningerne på hjemmesiden er leveret af Arbejdsmarkedets Forsikring, Beskæftigelsesministeriet, Vejtrafikstyrelsen, Skattestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Arbejdstilsynet, som er ansvarlig for hjemmesiden.

Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet – er det danske kontaktkontor i henhold til EU-direktivet om udstationering af arbejdstagere inden for rammerne af levering af tjenesteydelser. Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet har ansvaret for informationsindsatsen med at informere udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere om reglerne om udstationering af arbejdstagere til Danmark.

Brugervenlig oversigt over lønniveauer i udvalgte sektorer

Hjemmesidens helt centrale funktion er, at udenlandske arbejdsgivere kan vælge en aktuel sektor for at se lønniveauer og aftalevilkår i Danmark.