Det var dog splittelse i Rådet i forhold til platformsdirektivet. Det har ført til et kompromis, der er udvandet i forhold til det oprindelige forslag fra Kommissionen. Kompromiset binder en formodningsregel om beskæftigelsesstatus op på tre kriterier.

Nogle lande, f.eks. Holland, Belgien og Spanien, ville gerne have set en langt mere progressiv tilgang til at sikre platformsarbejdere en korrekt beskæftigelsesstatus. 

FH vurderer, at når en formodningsregel skal virke i praksis, er det afgørende, at den bliver bundet op på få kriterier eller virker automatisk uden kriterier, som f.eks. Europa-Parlamentet har forslået.

Træk i lønmodtagerens retning

Hvis formodningen forudsætter, at platformsarbejderen kan dokumentere flere former for instruktion og kontrol, så mister formodningsreglen sit formål.

Derfor skal Parlamentet i de kommende forhandlinger med Rådet trække i lønmodtagerens retning. Hvis platformsarbejdere skal have mulighed for at blive omfattet af beskyttelsen i den danske arbejdsmarkedsmodel og opnå arbejdstagerrettigheder, forudsætter det en stærk formodningsregel, der virker i praksis, og som ikke kan omgås af platformen.

Større ambitioner om gennemsigtighed ved algoritmeledelse

Kommissionens oprindelige forslag fra 2021 har såvel et mål om at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for platformsarbejde som et mål om at sikre gennemsigtighed omkring brug af automatisk overvågning og algoritmeledelse.

I forhold til algoritmer var der større enighed og ambitioner i Rådet. Kompromiset indeholder nogle gode krav til, at der bliver givet klare oplysninger om, hvordan en app virker og træffer beslutninger.

Der skal være en menneskelig overvågning af algoritmebeslutninger. Kompromiset indeholder desuden krav i forhold til arbejdsmiljøregler, herunder evaluering af risici forbundet med overvågning og algoritmebeslutninger.

Virksomheder indgår kontrakter med soloselvstændige

FH oplever desværre, at et stigende antal virksomheder udnytter digitaliseringen og globaliseringen, det uklare arbejdstagerbegreb og bevisbyrdereglerne til at undgå eller omgå arbejdsgiverforpligtelser ved at indgå kontrakter med soloselvstændige, i stedet for at ansætte arbejdstagere. 

Derfor er de kommende afsluttende substansforhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet helt afgørende for, at vi får en stærk formodningsregel i den rigtige udformning således, at vi kan sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår til platformsarbejderne.

Forhandlingerne indledes primo juli og forventes at blive vanskelige, da de to parter står meget langt fra hinanden.

Grønt lys til den sociale dialog

Den sociale dialog var også på dagsorden i Rådet. Her var der fuld opbakning fra alle lande i EU til en ny henstilling omkring styrkelse af den sociale dialog og partssamarbejdet såvel på EU-plan som nationalt i de enkelte lande.

Henstillingen indeholder en række forslag til, hvordan man kan styrke partssamarbejdet, herunder trepartsarbejdet samt de kollektive forhandlinger mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne – især i de lande i Europa, hvor den sociale dialog de seneste år har haft det svært. FH har bakket op om henstillingen. Se alle konklusionerne fra Rådsmødet her