EPSCO er et to-dagsmøde, hvor beskæftigelsesministrene mødes den ene dag og sundhedsministrene den anden dag.

På dagsordenen var der relevante emner for fagbevægelsen herunder rådshenstilling om minimumsindkomst, det europæiske semester, ligestilling og social inklusion, samt platformsarbejde og beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for asbest.

Platformsarbejde og asbest er to af de temaer, der fylder ekstra meget på EU-dagsordenen. På EPSCO-mødet var der lagt op til vedtagelse af politisk beslutning om platformsdirektivet.

Her har FH arbejdet for en ambitiøs formodningsregel og i det hele taget et ambitiøst direktiv.

Det lykkedes imidlertid ikke ministrene at blive enige om en politisk tekst på mødet torsdag, hvorfor forhandlingerne i Rådet fortsætter i det nye år.

Faktaboks om EPSCO-mødet

EPSCO-rådet består af alle EU-medlemsstaternes ministre for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik

De relevante Kommissærer deltager også i samlingerne. Inden for beskæftigelsesområdet er det Kommissær Nicolas Schmitt.

Sammen med Europa-Parlamentet vedtager EPSCO-Rådet også lovgivning, der skal forbedre arbejdsvilkårene, den sociale inklusion og ligestilling mellem kønnene.

På beskæftigelsesområdet og det socialpolitiske område er Rådet ansvarligt for at udarbejde årlige retningslinjer for beskæftigelsen, som medlemsstaterne tager hensyn til i deres nationale politikker.