Tilbage i 2021 kom Kommissionen med sit forslag til et direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde.

Det er fortsat et populært emne i EU. I denne uge afholdte den europæiske fagbevægelse, ETUC, en konference for at diskutere platformsarbejde og Kommissionens direktiv herom.

På konferencen blev det bl.a. fremhævet, at platformsarbejdere ikke kender proceduren for fastlæggelse af deres løn, og at de ikke kan forhandle deres løn- og arbejdsvilkår med en overordnet.

Samtidig blev det nævnt, at mange platformsarbejdere ikke bliver klassificeret korrekt som enten lønmodtagere eller rigtige selvstændige. Flere bliver forkert klassificeret som falske selvstændige og har derfor ikke adgang til de samme arbejdsvilkår eller den samme sociale sikring som lønmodtagere.

Blandt konferencens deltagere var der stor enighed om, at der er behov for et stærkt platformsdirektiv. Men det blev også understreget, at hvis ikke der sikres en håndhævelse af direktivet, kommer vi ikke langt med at forbedre vilkårene for platformsarbejdere.

I FH arbejder vi også for et ambitiøst direktiv, så platformsarbejdere kan blive klassificeret korrekt som enten lønmodtagere eller rigtige selvstændige.

Platformsarbejdere skal have adgang til de arbejdsvilkår og den sociale sikring, som de fortjener. I Parlamentet blev man enige om en holdning til platformsdirektivet i starten af februar 2023.

Men der er fortsat store uenigheder i Rådet, og det ser ud til at blive vanskeligt at finde en holdning her. Først når Rådet har vedtaget sin holdning, kan forhandlingerne om den endelige udformning af direktivet gå i gang.