Tilbage i 2021 fremsatte Kommissionen sit forslag til et direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde. Sagen var et af de populære temaer på dagsordenen i 2022, og det har bestemt ikke aftaget sig i det nye år. Det er da også fremhævet i det svenske formandskabs arbejdsprogram, at det foreslåede direktiv om forbedring af platformsarbejderes arbejdsvilkår skal styrkes.

Allerede i december var platformsdirektivet på dagsordenen til et møde mellem EU’s beskæftigelsesministre. I Rådet kunne der dog ikke opnås enighed mellem medlemslandene, idet landene stadig ikke er enige om, hvordan aktiveringen af formodningsreglen skal foregå. Med formodningsreglen søger man at skabe en korrekt klassificering af personer, der er beskæftiget via digitale platforme.

Anderledes fremad går det i Parlamentet, hvor man torsdag skulle stemme om Parlamentets holdning til platformsdirektivet. Allerede før jul blev man i Parlamentet enige om et foreløbigt mandat til de kommende trilogforhandlinger, og det var altså dette foreløbige mandat, som nu endeligt skulle stemmes igennem. Resultatet blev, at Parlamentet godkendte beslutningen om at indlede forhandlinger om nye foranstaltninger, der skal forbedre vilkårene for arbejdstagere på digitale platforme. 376 af MEP’erne stemte for mandatet for forhandlinger med medlemslandene, 212 stemte imod, og 15 undlod at stemme.

FH arbejder for et ambitiøst direktiv, således at vi kan få platformsarbejdere klassificeret korrekt som enten lønmodtagere eller selvstændige. Netop klarhed omkring beskæftigelsesstatus er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodels effektive virkning. FH bakker ligeledes op om EU-regulering af algoritmeledelse og så gerne, at reguleringen blev bredt mere generelt ud til at gælde alle områder af arbejdsmarkedet, hvor ledelse overlades fra mennesker til en app, der anvender algoritmer og kunstig intelligens, og ikke blot platformsområdet.

Nu afventer vi så Rådets holdning, inden trilogforhandlingerne kan skydes i gang. Hvornår de påbegyndes er endnu uvist, men forhandlingerne forventes at blive vanskelige, når først de sættes i gang.