I denne uge inviterede FH’s Bruxelles-kontor sammen med 3F i Bruxelles til et webinar om det indre markeds muligheder og udfordringer – med særligt fokus på arbejdskraftens frie bevægelighed. Det skete i anledningen af 30-året for det indre marked.

Panelet bestod af Sigried Caspar fra enheden for arbejdsmobilitet i Kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse, professor Silvia Borelli fra Ferrera Universitet med ekspertise i offentlige udbud og underleverandørkæder på arbejdsmarkedet, fagforeningsrepræsentant Tom Deleu fra EFBWW (de europæiske bygningsarbejdere) og danske Europa-parlamentariker Marianne Vind fra S&D.

Misbrug og udnyttelse finder i stor stil sted

Ifølge Kommissionens tal bevæger omkring 10 millioner arbejdstagere sig hvert år over grænserne i EU for at arbejde. Dertil kommer godt 5 millioner udstationerede eller grænsearbejdere.

Men som den italienske forsker og den europæiske fagforeningsrepræsentant kunne fortælle, så er det langt fra alle, der arbejder på ordentlige vilkår.

Manglende overholdelse af gældende regler og aftaler eller direkte misbrug og udnyttelse finder i stor stil sted rundt omkring i Europa.

FH MENER

FH MENER

Der er brug for, at EU kommer i arbejdstøjet. Der skal være krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud, så den offentlige sektor tager et medansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Bekymrende business-model

Det har udviklet sig til en ny bekymrende business-model ifølge flere talere. Det handler især om de ofte lange underleverandørkæder, som ses i forbindelse med store udbuds-entrepriser.

Talerne pegede på flere problemer med manglende gennemsigtighed, ringe kontrolmuligheder og håndhævelse.

Der var ligeledes mange bud på løsninger. Tom Deleu pegede på, at arbejdsmarkedets parter kunne spille en langt store rolle.

Marianne Vind pegede på, at et europæisk ID-kort med arbejdstagerens ansættelsesoplysninger kunne være et godt redskab til at sikre bedre forhold for mange arbejdstagere.

Også en åbning af de gældende EU-udbudsregler og krav om stærkere brug af sociale klausuler blev nævnt.

Social dumping stadig en realitet

I FH mener vi, at der er brug for, at EU kommer i arbejdstøjet. Ja, Danmark har som en lille åben økonomi haft stor fordel af det indre marked. Det har skabt mere end 500.000 job i Danmark.

Men der er stadig mange udfordringer. For eksempel er social dumping desværre stadig en realitet. Flere lønmodtagere bliver udnyttet, og ordnede løn- og arbejdsvilkår er sat under pres alt for mange steder.

Ét af de håndtag, vi skal skrue på for at undgå social dumping, er EU’s udbudsregler. Der skal være krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud, så den offentlige sektor tager et medansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår.