En ufaglært rengøringsmedarbejder, der er medlem af 3F, blev opsagt fra sit arbejde i en større rengøringsvirksomhed.

I opsigelsesperioden, der ifølge overenskomsten var fire måneder, blev medarbejderen fritstillet. I fritstillingsskrivelsen havde virksomheden anført, at medarbejderen var forpligtet til at søge arbejde i perioden, men hvis hun fik arbejde i en konkurrerende virksomhed, ville lønnen stoppe øjeblikkeligt.

Vi ville gerne prøve, om det var i strid med ledelsesretten og hovedaftalen, idet begrænsningen i stort omfang afskar medarbejderen fra at søge arbejde i samme branche

Rie Matilde Bjørkman, advokat i FH

FH og 3F valgte at rejse sagen i Arbejdsretten på vegne af medlemmet for at få afklaret juraen på området:

”Vi ønskede at få afklaret, hvor meget en arbejdsgiver kan tillade sig at begrænse en ufaglært rengøringsmedarbejder i at søge nyt job i opsigelsesperioden. I det konkrete tilfælde skrev arbejdsgiver i opsigelsen, at medarbejderen var forpligtet til at søge nyt job, men at lønnen vil stoppe, hvis hun fik job i en konkurrerende virksomhed.

LÆS OGSÅ: Drop søforklaringer – Femern-overenskomst med FBC gælder også arbejde til vands

Vi ville gerne prøve, om det var i strid med ledelsesretten og hovedaftalen, idet begrænsningen i stort omfang afskar medarbejderen fra at søge arbejde i samme branche,” forklarer Rie Matilde Bjørkman, advokat i FH, der har ført sagen.

Dommen er nu faldet: Ifølge Arbejdsretten er det ikke i strid med hovedaftalen, at virksomheden vil standse lønnen øjeblikkeligt, hvis medarbejderen i fritstillingsperioden får arbejde i en konkurrerende rengøringsvirksomhed. 

OK at stoppe løn ved nyt job

FH og 3F fremførte i sagen, at hun efter opsigelsen som rengøringsmedarbejder må forventes at søge arbejde indenfor rengøring, og at der derfor ingen saglig grund er til at begrænse hende i at søge nyt job i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden:

Hun har ingen fortrolig viden om virksomhedens aftaler eller priser, som en konkurrerende virksomhed kunne få del i.

Virksomheden anførte derimod, at det er udtryk for et helt sædvanligt loyalitetskrav at kræve, at ansatte ikke har job i en konkurrerende virksomhed samtidig med, at de får løn i en opsigelsesperiode.

I den konkrete sag var der ikke tale om, at medarbejderen havde fået nyt arbejde i fritstillingsperioden, og Arbejdsretten skulle derfor ikke tage stilling til, om medarbejderen havde handlet illoyalt.

Arbejdsretten skulle derfor alene tage stilling til, om passussen i opsigelsesbrevet var i strid med Hovedaftalen.

FAKTA: DET SIGER ARBEJDSRETTEN

Arbejdsretten fastslår i dommen, at udgangspunktet er, at ansættelse i konkurrerende virksomhed er udtryk for illoyalitet, og at lønnen som følge af det kan standses i tilfælde af ansættelse hos en konkurrerende virksomhed under en fritstillingsperiode, hvor arbejdstager modtager fuld løn.

”Virksomheden havde ikke ved fritstillingen og meddelelsen om lønstop handlet i strid med ledelsesretten. I forhold til overtrædelse af hovedaftalens § 9, stk. 2 fandt Arbejdsretten ikke, at B på urimelig eller illoyal vis havde begrænset A’s arbejdsmuligheder.”

Læs mere her