FH har i Arbejdsretten vundet en vigtig sag på vegne af handicapchauffør Pia Slivsgaard, der er medlem af 3F.

Pia, der havde været ansat i tæt på 10 år i Bergholdt.dk A/S og har kørt både turistbusser og handicapkørsel, blev fyret, efter hun fortalte sin arbejdsgiver, at hun i forbindelse med en kommende operation ville blive sygemeldt i cirka to uger efterfølgende.

Hun ville gerne sygemelde sig på forhånd for at holde sin samvittighed ren, så de kunne nå at finde en afløser, selv om hun var bange for at blive fyret, forklarer hun.

Afgørelsen fra Arbejdsretten vækker tilfredshed hos María Muñiz Auken, advokat i Hovedorganisationen FH, der har ført sagen på vegne af 3F og den Pia Slivsgaard.

Dom klart signal til arbejdsgiverne

”Det er principielt en meget vigtig sag, fordi den sender et meget klart signal til andre arbejdsgivere, som spekulerer i at afskedige medarbejdere, som på ordentlig og samvittighedsfuld vis varsler arbejdsgiver om en snarlig sygemelding,” siger María Muñiz Auken.

Pia Slivsgaard kontaktede sin tillidsrepræsentant, inden hun skulle give firmaet besked om den forestående sygemelding, da hun efter eget udsagn var bekendt med, at tidligere ansatte inden en forvarslet sygemelding var blevet afskediget.

Om sin TR’s hjælp i sagen siger Pia:

Min TR “Torben Kyndbøl’s” rolle i retten er af afgørende betydning. Han afviser blankt Bergholdts påstande, og han har kendskab til flere lignende episoder. Lige fra starten har jeg sparet med Torben Kyndbøl, han har tidligere forsøgt at få kollegaer til at anmelde ulovlig fyring, desværre er det svært at få folk til at stå frem, når det bliver alvor. Det kan der være individuelle årsager til, men generelt er det kulturen i firmaet.

I dag er jeg super glad for min beslutning om, at gå linen ud. Uden 3F, min TR og min mand, var jeg gået ned psykisk for længe siden!

Pia Slivsgaard 

I dag er jeg super glad for min beslutning om, at gå linen ud.! Uden 3F, Torben Kyndbøl og min mand, var jeg gået ned psykisk for længe siden”

Pia Slivsgaard har i dag forladt chaufførbranchen og fået job på en boreplatform.

Tre personer havde oplevet det samme, som hun gjorde, da hun varslede sygemelding: De fik en fyreseddel og tilbud om genansættelse efter endt sygemelding, fremgår det af forklaringer i sagen.

Skal betale bod på 30.000 kr

Men den praksis er i strid med overenskomsten, fastslår Arbejdsretten i den konkrete sag, som 3F og FH rejste og vandt: Transportvirksomheden skal derfor betale en bod på 30.000 kr., fordi man ved at fyre den kvindelig chauffør forsøger at undgå at betale sygeløn, lyder afgørelsen.

Det er helt uacceptabelt, at arbejdsgivere forsøger at undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det er – udover at være i strid med overenskomsten – også en meget usympatisk manøvre at forsøge at undgå at betale sygeløn

María Muñiz Auken, advokat i fh

”I den aktuelle sag har Pia Slivsgaard i godt 10 år arbejdet for virksomheden som chauffør. Da hun er nødt til at lade sig operere, og derfor venligt fortæller sin chef om den kommende operation, er resultatet en fyreseddel,” forklarer FH-advokat María Muñiz Auken.

”Det er helt uacceptabelt, at arbejdsgivere forsøger at undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte.

Det er – udover at være i strid med overenskomsten – også en meget usympatisk manøvre at forsøge at undgå at betale sygeløn.

Resultatet er, at den afskedigede person kun modtager sygedagpenge fra det offentlige og ikke den løn, som man ellers har krav på.

Vi er derfor glade for Arbejdsrettens meget klar afgørelse i denne sag,” siger María Muñiz Auken.

Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
Opsigelse af 3F-medlem var organisationsfjendtlig adfærd i strid med hovedaf-talen, fastslår Arbejdsretten i principiel dom. Arbejdsgiver skal betale bod på 100.000 kr. Tæt på delt bevisbyrde efter dommen, fastslår FH: Arbejdsgiver kan ikke afskedige fagligt aktive uden dokumentation.