Danmarkshistoriens største byggeprojekt, Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, koster den danske stat mange milliarder kroner.

Byggeriet af den 18 kilometer lange tunnel mellem de to lande er i fuld gang takket være især udenlandske arbejdere ansat i blandt andet Femern Belt Contractors (FBC). Det hollandske konsortium vandt en del af udbuddet og tegnede overenskomst i 2020 med BAT-kartellet og 3F Transport.  

FBC ønskede en meget fleksibel og vidtgående arbejdstidsaftale. Det gik fagbevægelsen med til, dog med et krav om, at der samtidig blev tegnet overenskomst.

Fagbevægelsen afvist

Men siden overenskomsten blev indgået, har FBC afvist fagbevægelsens adgang til prammene og vil ikke udlevere oplysninger om arbejdstid, løn- og arbejdsforhold. Det sker med den begrundelse, at arbejderne er sømænd og derfor ikke omfattet af overenskomsten.

Men den går ikke, fastslår en ny kendelse i en faglig voldgiftssag. Arbejdet på vandet er dækket af overenskomsten.

Virksomheder skal overholde den overenskomst, de har skrevet under på. Det vil klæde store virksomheder, der arbejder for skatteborgernes penge på milliardstore byggeopgaver at være deres ansvar bevidst og leve op til de aftaler, de indgår, fremfor at omgå dem!

morten skov christiansen

”Virksomheder skal overholde den overenskomst, de har skrevet under på. Det vil klæde store virksomheder, der arbejder for skatteborgernes penge på milliardstore byggeopgaver at være deres ansvar bevidst og leve op til de aftaler, de indgår, fremfor at omgå dem.

Derfor er vi meget tilfredse med den nye kendelse. Vores budskab er nu klart: Drop jeres søforklaringer og lev op til jeres aftaler med fagbevægelsen. Lad os få bygget Femern-forbindelsen på ordnede vilkår,” siger fungerende formand for FH, Morten Skov Christiansen.

Ingen skal løbe fra en aftale

På Femern-byggeriet gik dansk fagbevægelse i BAT-kartellet med til at lave en særlig virksomhedsoverenskomst med FBC (se faktaboks), der dækker alt arbejdet – også til søs. Derudover indeholder aftalen blandt andet kædeansvar for underentreprenører.

FBC forsøger at hævde, at arbejdet til vands ikke er omfattet af overenskomstens dækningsområde. Da hovedparten af FBCs arbejde udføres til søs, afskærer det reelt fagbevægelsen fra at få adgang til arbejdspladserne og tjekke, om der foregår løndumping

Lene Casadepax, advokat i fh

”FBC forsøger at hævde, at arbejdet til vands ikke er omfattet af overenskomstens dækningsområde.

Da hovedparten af FBCs arbejde udføres til søs, afskærer det reelt fagbevægelsen fra at få adgang til arbejdspladserne og tjekke, om der foregår løndumping,” siger advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen på vegne af BAT-kartellet – herunder Dansk Metal.

Dansk Metal gik til FH med sagen, da FBC nægtede at give adgang til to skibe, hvorfra arbejdet foregik.  

”Vi er meget glade for den nye kendelse. Det er en principiel og vigtig sejr for fagbevægelsen. Overenskomsten skal overholdes.

LÆS OGSÅ: 85.000 i godtgørelse – lugt af sved kunne ikke begrunde opsigelse

Det går ikke, at virksomheder underskriver en aftale, hvorefter de meget kreativt modarbejder aftalen ved fx ikke at give oplysninger til fagbevægelsen og pludselig påstår, at arbejde til havs ikke er omfattet.

Dommen beskriver meget fint, at det forekommer meningsløst at tegne overenskomst, når man så efterfølgende forsøger at hævde, at den reelt ikke gælder for det arbejde, der udføres,” forklarer Lene Casadepax.

Farlig tendens – må ikke brede sig

FH er bekymret over situationen og kalder det en farlig tendens. Hvis denne adfærd bliver normalen, er det en trussel mod den danske model, mener FH.

Vi er selvfølgelig på vagt overfor den her udvikling, hvor især udenlandske virksomheder forsøger at omgå de overenskomster, som er normalen på resten af det danske arbejdsmarked

morten skov

”Vi er selvfølgelig på vagt overfor den her udvikling, hvor især udenlandske virksomheder forsøger at omgå de overenskomster, som er normalen på resten af det danske arbejdsmarked.

Mange af de udenlandske konsortier byder ind på store offentlige opgaver, herunder byggeri af fx havvindmølleparker, hospitaler og broer. Og i sådan et udbud vil konsortiet ofte være forpligtet til at følge danske overenskomster.

Store konsortier er en særlig udfordring

Det er naturligvis komplet uacceptabelt, hvis virksomheder bagefter finder kreative måder at undgå at betale den overenskomstmæssige løn og omgå overenskomsternes rammer for arbejdstid.

LÆS OGSÅ: Bod på 30.000 – dyrt af fyre chauffør

Hvis den slags kreative fiks-fakserier breder sig, skabes der et wild west marked med stor risiko for løn-dumping og farlige forhold for de især udenlandske arbejdere, der ofte ikke er organiseret i dansk fagbevægelse,” siger Morten Skov Christiansen.

Dansk fagbevægelse har rejst mange sager mod udenlandske firmaer igennem årene. Men de store konsortier er en særlig udfordring.

Vi arbejder derfor i FH for at sikre, at arbejdsklausuler i offentlige udbud bliver udformet, så det sikres, at de indgåede overenskomster ikke efterfølgende kan omgås ved kreative selskabskonstruktioner eller lignende,

Morten skov

”Det er desværre ikke usædvanligt, at især udenlandske virksomheder indgår en overenskomst med dansk fagbevægelse, som de efterfølgende ikke lever op til. Og som denne sag viser, så er kreativiteten efterfølgende stor, når det handler om at undgå at efterleve overenskomsten.

Når det sker i store offentlige byggeprojekter og for vores fælles skattepenge, så er det ikke bare fagbevægelsens udfordring, men også et stort problem for samfundet.

Vi arbejder derfor i FH for at sikre, at arbejdsklausuler i offentlige udbud bliver udformet, så det sikres, at de indgåede overenskomster ikke efterfølgende kan omgås ved kreative selskabskonstruktioner eller lignende,” siger Morten Skov Christiansen.

FAKTA: Femern – Danmarks største byggeprojekt

  • Femern Bælt Byggeprojektet er Danmarks største infrastrukturprojekt. Der skal anlægges en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark (Rødbyhavn) og Tyskland (Puttgarden) med 4-sporet motorvej og 2-sporet jernbane.
  • Forskellige udenlandske konsortier har vundet entrepriserne og bruger især udenlandsk arbejdskraft.
  • Projektet omfatter anlæg af en arbejdshavn i Rødbyhavn og en mindre arbejdshavn i Puttgarden, opførelse af en tunnelelementfabrik, anlæg af et bygningsområde med bygninger til administration og bolig for tunnelarbejderne, udgravning af tunnelrende, anlæg af nye naturområder ved anvendelse af det udgravede havbundsmateriale, fabrikation og udlægning af tunnelelementer, tildækning og indvendigt tunnelarbejde.
12 timers arbejde i 28 dage i træk!! FBC har tidligere været centrale i en større konflikt med fagforeningerne, da de søgte om tilladelse til at lade deres ansatte arbejde i 28 dage i træk uden hviledøgn. Det kan du høre mere om i 3F-pdcasten “Arbejd Arbejd”: