Tidligere i år var den europæiske fagliglige sammenslutning, ETUC, ude og advare om, at næsten 30.000 mennesker kan miste livet på arbejde i EU i løbet af dette årti, hvis der ikke bliver etableret klare regler og retningslinjer for virksomhederne.

Ifølge de nye tendenser vil arbejdsrelaterede dødsulykker stadig være en trist kendsgerning i flere lande. Der forventes ifølge rapporten yderligere 25.166 arbejdsrelaterede ulykker på arbejdspladserne i hele Europa mellem 2021 og 2029, hvis dødsulykker fortsætter i samme tempo som i det foregående årti.

Det vil sige at man kan komme langt over 50.000 arbejdsrelaterede dødsulykker på et årti.

ETUC’s vicegeneralsekretær Claes-Mikael Stahl har udtalt, død som følge af arbejde er et fatalt tab, som kunne være undgået.

Vi skal have sat en stopper for tragedier, der kan undgås. Han appellerer til, at ministre og medlemmer af parlamentet til at tage de nødvendige skridt for at sikre, at alle arbejdere kan få en sikker arbejdsplads.

Også i Danmark står det slemt til. FH har peget på, bl.a. kun et stærkt arbejdstilsyn kan forebygge de sørgelige og unødvendige dødsulykker.