Sager om fleksjobberes løn- og arbejdsvilkår har hidtil primært været ført i det civilretlige system. Her kan sagerne ankes og kan derfor tage lang tid. Desuden har dommerne ikke specielt kendskab til forhold på arbejdsmarkedet.

Så det er en god nyhed for fleksjobbere, at det nu er slået fast, at Arbejdsretten har kompetence til at afgøre deres sager, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst.

Det viser en såkaldt formalitetsafgørelse (en slags del-afgørelse) i en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation fører for 3F. Den samlede sag er ikke afgjort endnu.

Det bare med at komme i gang med at bruge Arbejdsretten til den her type sager!

Camilla Linea Nørgaard Jepsen, advokat i FH

Arbejdsgiver uden overenskomst

Den konkrete sag handler om to fleksjobbere ansat i en social-økonomisk virksomhed med primært fleksjobbere ansat. De to medarbejdere, som var beskæftiget med samle- og pakkeopgaver, fik ikke korrekt betaling og gik til forbundet 3F med deres sag.

Arbejdsgiveren havde ikke overenskomst, og mente ikke at han var forpligtet til at tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst. Det skal man ellers ifølge lovgivningen, der regulerer løn- og arbejdsvilkår i fleksjobansættelser.

Netop fordi arbejdsgiveren ikke havde nogen overenskomst, mente han heller ikke, at sagen kunne føres ved Arbejdsretten.

Loven er klar

3F mente derimod, at arbejdsgiveren var forpligtet til at tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, og at den overenskomst konkret var Industriens Overenskomst. Forbundet anlagde derfor sag ved Arbejdsretten gennem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Spørgsmålet om Arbejdsrettens kompetence til at behandle sagen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev udskilt til særskilt forhandling.

Arbejdsrettens afgørelse er klar:

Ifølge loven HAR Arbejdsretten kompetence til at afgøre sager om fleksjobberes løn- og arbejdsvilkår, hvis der eksisterer en relevant sammenlignelig overenskomst.

Arbejdsgivere skal tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst; de kan ikke vælge at undlade at tage udgangspunkt i en relevant overenskomst, og på den måde komme uden om, at sagen kan behandles ved Arbejdsretten.

FH: Brug Arbejdsretten til fleksjobsager

Afgørelsen viser dermed, at der er hjemmel til, at tvister om fleksjobbers arbejdsvilkår behandles i Arbejdsretten, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst.

Advokat Camilla Linea Jepsen, der har ført sagen for FH, vurderer at der på den baggrund vil komme flere sager om fleksjobbere i Arbejdsretten.

”Det bare med at komme i gang med at bruge Arbejdsretten til den her type sager. Dels afgøres sagerne endeligt her, fordi de ikke kan ankes, som de kan i det civilretlige system. Dermed afsluttes sagerne hurtigere. Og så føres sagerne i Arbejdsretten af dommere, som en vant til vores aftalesystem”, pointerer hun.

Spørgsmålet om hvad arbejdsgiveren skal betale til fleksjobberne, er endnu ikke afgjort.