Brugen af falske selvstændige er kendt fra platformsvirksomheder som fx Wolt og i byggebranchen. Men de lidt for smarte ansættelsesvilkår findes også i ældreplejen.

Således blev to SoSu-assistenter ansat som underleverandører i hhv. 2019 og 2020 med egne CVR-numre i det private plejefirma Medistance, som Svendborg Kommune havde entreret med.

De to SoSu-assistenter indgik i arbejdsplanen på lige fod med deres overenskomstansatte kolleger i almindelige lønmodtagerstillinger.

”Nu har vi fået sat ekstra kraftig streg under, at brugen af falske selvstændige ikke hører hjemme på det danske arbejdsmarked. At sende falske selvstændige ud og tage sig af ældre mennesker – det er direkte uansvarligt

LIZETTE RISGAARD

Men som såkaldt ’selvstændige’ konsulenter fik de bl.a. kun løn for den aktive tid, de var hos borgerne. Det resulterede i nogle tilfælde i arbejdsdage på over 12 timer. Samtidig fik de hverken pension eller feriepenge.

Snydt for 323.000 kr.

Men den går ikke!

De to medarbejdere skulle betragtes som lønmodtagere. Med dertil hørende ordnede forhold.

Det viser en afgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Firmaet gik sidste år konkurs, og efterlod de to medarbejdere snydt for manglende løn, pension og feriepenge. De to SoSu-assistenters fagforening, FOA, indbragte sagen for LG. Det resulterede i, at de to medarbejdere tilsammen har fået omkring 323.000 kr. fra LG.

Den her sag er mindst lige så vigtig som Wolt-sagen, hvor Skatterådet kom frem til det samme: At medarbejderne er lønmodtagere. Det er vigtigt, at vi får dæmmet op for de alt for kreative forretningsmodeller. Det er denne her afgørelse med til

LIZETTE RISGAARD

Formand for FH, Lizette Risgaard, glæder sig over afgørelsen.

”Nu har vi fået sat ekstra kraftig streg under, at brugen af falske selvstændige ikke hører hjemme på det danske arbejdsmarked”, siger hun.

”Arbejdet med mennesker kræver ordentlig instruktion, opfølgning og et tydeligt ansvar for kvaliteten. Det bliver alt sammen meget utydeligt, når enten kommunen eller det private firma udliciterer opgaven til en underleverandør med eget CVR-nummer. Ansvaret forsvinder så at sige op i den blå luft”, siger Lizette Risgaard.

Skelsættende afgørelse

FH-formanden kalder sagen for skelsættende i kampen for ordentlige løn- og ansættelsesforhold.

”Den her sag er mindst lige så vigtig som Wolt-sagen, hvor Skatterådet kom frem til det samme: At medarbejderne er lønmodtagere. Det er vigtigt, at vi får dæmmet op for de alt for kreative forretningsmodeller. Og det er vigtigt, at vi får kendskab til de her sager – det er denne her afgørelse med til”, siger Lizette Risgaard.