Kommissionen vedtog i sidste uge sine retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster. Retningslinjerne præciserer, hvornår soloselvstændige, der arbejder helt på egen hånd og ikke har nogle ansatte der kollektivt kan forhandle aftaler, som forbedrer deres arbejdsvilkår uden at bryde EU’s konkurrenceregler.

EU’s konkurrenceregler forbyder aftaler mellem virksomheder da det anses som karteldannelse. Kollektive overenskomster mellem parterne er ikke omfattet af EU’s konkurrenceregler, men selvstændige betragtes som virksomheder og de risikerer derfor at komme i karambolage med EU-reglerne hvis de indgår kollektive aftaler.

Det er det problem EU forsøger at løse.

Retningslinjerne præciserer således de omstændigheder, under hvilke visse soloselvstændige kan forhandle sig frem til bedre arbejdsforhold. Retningslinjerne finder anvendelse på disse personer, der arbejder såvel via de digitale platforme som i offline-økonomien.

Selvstændige i og uden for den digitale økonomi kan stå i en vanskelig situation men fælles forhandling kan være et effektivt redskab til at forbedre deres arbejdsvilkår … de nye retningslinjer sigter på at give soloselvtændige retssikkerhed ved at præcisere, hvornår EU's konkurrenceregler ikke står i vejen for deres mulighed for i fællesskab at forhandle sig til bedre vilkår.

Margrethe vestager, ledende næstformand i eu kommissionen

Margrethe Vestager, ledende næstformand udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af retningslinjerne: ”Selvstændige i og uden for den digitale økonomi kan stå i en vanskelig situation men fælles forhandling kan være et effektivt redskab til at forbedre deres arbejdsvilkår … de nye retningslinjer sigter på at give soloselvstændige retssikkerhed ved at præcisere, hvornår EU’s konkurrenceregler ikke stå i vejen for deres mulighed for i fællesskab at forhandle sig til bedre vilkår.

Retningslinjerne henvender sig til de nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen vil overvåge hvordan de bliver gennemført i de enkelte medlemslande og invitere de europæiske arbejdsmarkedets parter til særlige møder for at drøfte gennemførelsen.

Link til retningslinjer:

Retningslinjer (europa.eu)