Fagbevægelsen roser regeringens nye 2030-plan.

“Vi har gennem flere år efterlyst en klar plan for velfærden, hvor den historisk store udfordring med flere børn og ældre vil presse den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen har lyttet og leverer nu en klar og ansvarlig retning”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Jeg er ligesom regeringen optaget af at investere i uddannelse og opkvalificering. Det er ikke gratis, men vi har ikke råd til at lade være.

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard fremhæver især, at regeringen lægger op til et ambitiøst løft af velfærden på linje med FH’s 2030 plan. I regeringens plan er der et basisløft af velfærden på 21 mia. kr., så udgifterne kan følge med antallet af børn og ældre. Og derudover øremærker regeringen 15 mia. kr. til velfærd og klima mv.

”Vi står overfor det største demografiske pres siden 2. verdenskrig, og det efterlader Danmark med to grundlæggende udfordringer.

Pengene skal følge med, og vi skal kunne rekruttere medarbejdere til velfærden og uddanne til den grønne omstilling. Med 2030-planen forpligter regeringen sig selv til at prioritere netop de områder, og det er vigtigt”, siger Lizette Risgaard.

Ny reformkurs

Samtidig lægger planen op til at udvide de nuværende prioriteringsrum og at øge beskæftigelsen med op mod 40.000 fuldtidspersoner via såkaldte 2. generationsreformer. Det er i tråd med FH’s reformplan, der blev lanceret for godt et år siden.

”Regeringen har en klar ambition om at udskifte reformpisken, hvor man blot gør folk fattigere. I stedet vil regeringen satse på opkvalificering og målrettede indsatser for dem, som står udenfor arbejdsfællesskabet. Den er vi med på – faktisk er det en del af vores reform-plan,” siger Lizette Risgaard.

En skattereform kan skaffe ekstra råderum

FH-formanden konstaterer dog samtidig, at der er stramme økonomiske rammer frem mod 2030. Derfor kommer man heller ikke udenom ny finansiering, lyder det.

”Jeg er ligesom regeringen optaget af at investere i uddannelse og opkvalificering. Det er ikke gratis, men vi har ikke råd til at lade være. Derfor bør man også arbejde videre med en skattereform, der øger råderummet på en retfærdig måde. Her og nu kunne man starte med en skat på overnormale profitter,” siger Lizette Risgaard.